ADHD dla rodziców

przez | 16 października 2013

ADHD DLA RODZICÓW

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu od kilku lat organizowane są spotkania dla rodziców dzieci z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Spotkania dla rodziców odbywają się w małej grupie (do 12 osób)

i mają charakter spotkań psychoedukacyjnych oraz grupy wsparcia.

Zajęcia odbywają się w cyklu 10 spotkań raz w tygodniu w godzinach 16.00 – 17.00. Prowadzone są przez psychologa i pedagoga – psychoprofilaktyka.

Na spotkaniach omawiane są następujące zagadnienia:

  • kryteria diagnostyczne ADHD wg DSM – IV i ICD 10;
  • przyczyny ADHD;
  • konsekwencja ADHD w środowisku domu, szkoły, grupy rówieśniczej, w dorosłym funkcjonowaniu;
  • metody pracy z dzieckiem z ADHD na poziomie rodziny;
  • metody pracy z dzieckiem z ADHD na poziomie szkoły;
  • powikłana postać zespołu nadpobudliwości (ODD, CD, ASPD);
  • terapia poznawczo – behawioralna i terapia systemowa w prowadzeniu dziecka z ADHD.

Systematyczny udział w zajęciach uprawnia do otrzymania zaświadczenia dla potrzeb diagnozy medycznej i leczenia farmakologicznego.

Szczegóły: M. Dyrda, J. Kupczyńska – Juszczak (84 639 56 99).