Komunikat Dyrektora nr 0151/14/20 z 30 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo, Klienci poradni

Informuję, że nasza placówka nadal stacjonarnie przyjmuje klientów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Przyjmujemy dzieci zdrowe bez objawów infekcji.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminów wizyt:

telefonicznie w godz. 7.30 -15.30 (pn-pt) pod nr: 84 639 56 99; 84 639 07 09.

Ponadto informujemy, że w okresie ferii zimowych, czyli od 4 stycznia do 15 stycznia 2021 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 16.00 będzie możliwy dostęp do psychologa/specjalisty poradni poprzez Skype.

Zapraszamy do kontaktu dzieci, młodzież, rodziców i opiekunów w sprawie udzielenia wsparcia psychicznego, a także klientów w sytuacjach kryzysowych.

Maria Sakowicz
dyrektor poradni

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora nr 0151/14/20 z 30 grudnia 2020 r. została wyłączona

Artykuły i publikacje

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Artykuły i publikacje została wyłączona

Jak postępować z dyslektykiem?

Jak postępować z dyslektykiem

 • uważnie obserwuj, co może być przyczyną trudności i jak najszybciej skontaktuj dziecko ze specjalistą
 • nie traktuj dziecka tak, jak gdyby było chore lub leniwe: nie wyśmiewaj, nie karz i ne porównuj go z innymi w nadziei, ż e samo się poprawi
 • nie oczekuj, że bez pomocy specjalisty samo sobie poradzi z trudnościami
 • zaakceptuj dziecko takim, jakim jest i stawiaj wymagania dostosowane do jego możliwości
 • kontroluj i egzekwuj wykonanie ćwiczeń, chwaląc i nagradzając nie tyle za efekt pracy, ile za włożony wysiłek
 • nie zmuszaj dziecka, by kosztem rezygnacji z zajęć pozalekcyjnych więcej czasu poświęcało na naukę, co nie zwalnia go z systematycznych (ok. 30 min.) ćwiczeń
 • bądź życzliwym, pogodnym i cierpliwym przewodnikiem, który pomaga dziecku przezwyciężyć szkolne niepowodzenia
Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Możliwość komentowania Jak postępować z dyslektykiem? została wyłączona

Jak się uczyć?

MINIPORADNIK DLA UCZNIA

Opracowanie: E. Pietrzak

JEŚLI CHCESZ UCZYC SIĘ EFEKTYWNIE:

 • Przygotuj stałe miejsce do uczenia się i odrabiania lekcji: biurko (stół) i krzesło dopasowane do wzrostu.
 • Siedząc przy biurku plecy powinny być wyprostowane, oparte o poręcz krzesła dostosowanego do fizjologicznego wygięcia kręgosłupa, ręce ugięte w łokciach, oparte na blacie, nogi zgięte w kolanach pod kątem prostym, oparte o podłogę.
 • Pamiętaj o właściwym oświetleniu (odpowiednia intensywność, zawsze z lewej strony), i przewietrzeniu miejsca pracy (nie za zimno, nie za gorąco).
 • Przed nauką nie objadaj się nadmiernie, sytość powoduje senność, pusty żołądek dekoncentruje.
 • Po każdych 45 min nauki zrób 5 do 10 min przerwy (relaks, ćwiczenia oddechowe i fizyczne).
 • Zadbaj o ograniczenie wszelkich bodźców nie związanych z nauką (słuchowych, wzrokowych, ruchowych).
 • Tak organizuj miejsce pracy, aby panował w nim porządek wystarczający do znalezienia pomocy do nauki (książek, notatek, przyborów).
 • Odrabiaj lekcje w godzinach najbardziej korzystnych dla biologicznego rytmu twojego organizmu: (między godz. 8 a 12; szczyt wydajności godz. 10 rano albo między godz. 18 a 21; szczyt wydajności godz. 20).
 • Przy czytaniu trzymaj książkę w odległości 30 cm od oczu.
 • Nie pracuj jednorazowo zbyt długo lecz rozłóż w czasie zadania, które masz wykonać; ucz się systematycznie!
 • Ustal odpowiednią kolejność uczenia się przedmiotów: przeplataj trudne łatwymi, humanistyczne ścisłymi.
 • Pamiętaj o odpowiedniej ilości snu – 7,5-8 godz. Wskazane są krótkie drzemki w ciągu dnia (do 20 minut albo nie krócej niż 1,5 godz.).
 • Odżywiaj się odpowiednio: stosuj dietę antystresową – bogatą w witaminy grupy B (ryby, ciemne pieczywo, jajka, groch, wątroba, magnez, czekolada, orzechy, chrom, cynk).
 • Gdy dostrzeżesz u siebie objawy przemęczenia umysłowego (zwiększenie pobudliwości ruchowej, apatia, zmiany nastroju, roztargnienie, męczliwość, bezsenność itp.)
  • zwolnij tempo nauki!
  • poproś o pomoc kompetentną osobę!

RELEKSACJA 3-4 MINUTY

 • muzyka (barokowe largo)
 • oddychanie (regularne i rytmiczne)
 • ćwiczenia fizyczne
 • ćwiczenia umysłowe (wspomnienie ulubionego krajobrazu lub miłego zdarzenia)
Zaszufladkowano do kategorii Poradniki, Publikacje | Możliwość komentowania Jak się uczyć? została wyłączona

Kryteria trafnego wyboru kierunku studiów

Kryteria trafnego wyboru kierunku studiów – Kim chciałbyś zostać?

mgr Urszula Juszczak

Seneka powiedział: „Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz to pomyślne wiatry nie będą ci sprzyjały”.

Choć większość maturzystów ma już jakieś wyobrażenie o swojej edukacyjnej przyszłości, wciąż potrzebna jest im informacja o tym czym się kierować w wyborze uczelni i kierunku studiów; czy iść za głosem serca(zainteresowania), czy rozsądku (np. dobrze płatna praca).

Konieczność dostarczenia im informacji wynika z faktu, że wybór uczelni i kierunku studiów jest decyzją o sposobie spędzenia najbliższych lat, a czasem i całego życia.

Oczywiście, obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna naszego kraju pokazuje, że młodzi ludzie niekoniecznie będą pracować w wyuczonym przez siebie zawodzie – prognozy dla ich pokolenia przewidują raczej wielokrotne zmiany zatrudnienia i kwalifikacji.

Pamiętaj jednak, iż jest to decyzja, którą musisz podjąć samodzielnie.

Rodzice, nauczyciele czy przyjaciele mogą Ci pomóc, ale nie zrobią tego za Ciebie. Ty sam jesteś za to odpowiedzialny. Co jednak warto wziąć pod uwagę decydując się na jedną z tak wielu dostępnych uczelni?

Pierwszą rzeczą w podejmowaniu trafnych decyzji jest dobra informacja. Dobra, czyli rzetelna i sprawdzona.

Trzeba jej poszukiwać aktywnie, znać zasady rekrutacji na poszczególne kierunki w wybranych szkołach wyższych, sprawdzać, co ma o nich do powiedzenia Państwowa Komisja Akredytacyjna i inne organizacje które sprawdzają jakość kształcenia. Pomocą w tym poszukiwaniu może być poradnia w której na bieżąco uzupełniana i wzbogacana jest wiedza na temat dostępnych kierunków kształcenia – Informatory, w wersji książkowej i płyt CD, Teczki Informacji o Zawodach, aktualne czasopisma i prasa podejmująca tę tematykę.

Kolejny krok to poznanie swoich uzdolnień.

Uzdolnienia – czyli to w czym jesteśmy dobrzy, co nam dobrze idzie, z czym sobie dobrze radzimy. Miarą naszych uzdolnień są zwykle nasze bardzo dobre oceny uzyskiwane z danego przedmiotu, udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach a także informacje zwrotne o naszych postępach w nauce od uczących nas nauczycieli.

Bardzo często w parze z naszymi uzdolnieniami idą zainteresowania, ponieważ zwykle lubimy robić to w czym jesteśmy dobrzy, co nam łatwiej przychodzi. Pomocą w określeniu uzdolnień i zainteresowań jest poradnia gdzie istnieje możliwość przeprowadzenia badań psychologicznych określających predyspozycje zawodowe uczniów.

Dotyczy to osób które są zupełnie niezdecydowane w wyborze własnej drogi zawodowej, jak też tych którzy np. chcą utwierdzić się w podjętej przez siebie decyzji.

Jak widzimy przede wszystkim warto zaufać sobie, odkryć i docenić własne uzdolnienia i zainteresowania oraz otworzyć się na różne pomysły i możliwości realizowania własnego potencjału.

Pomysły i możliwości pojawić się powinny na styku tego co moje, z tym co dzieje się w otoczeniu, co przynoszą zmiany dokonujące się na rynku pracy, na skutek zanikania starych i pojawiania się nowych zawodów i rodzajów pracy.

Zmiany te również powodują konieczność ciągłego modyfikowania wcześniej wytyczonych celów zawodowych. Coraz większego znaczenia nabiera zatem umiejętność dostrzegania i wykorzystywania możliwości, które podsuwają nam różnego typu wydarzenia i sytuacje.

Ważne jest też aby uczeń dokonujący wyboru swojej drogi zawodowej pamiętał, że nie istnieje jedyny, właściwy zawód dla niego. Oznacza to że może on czerpać satysfakcje z wykonywania różnych zajęć. świat nie jest nam jednak mu niczego winien, co oznacza konieczność podejmowania trudu kształtowania swojej przyszłości, w tym również przyszłości zawodowej.

Poświęcając czas na wybór zawodu inwestujesz w swoją przyszłość.


Literatura:

 • Czerwińska -Jasiewicz M.: Psychologiczne problemy wyboru zawodu, Warszawa 1991,Uniwersytet Warszawski
 • Wojtasik B., :Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno – politycznej, Wrocław 2001, Uniwersytet Wrocławski
 • Wojtasik B. : Warsztat doradcy zawodu, Warszawa 1997, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Możliwość komentowania Kryteria trafnego wyboru kierunku studiów została wyłączona

Trening komunikacji

Czas trwania: 12 godzin (2 x 6 godzin – piątek, sobota)

Grupa: 8–15 osób

Termin: do uzgodnienia

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

Prowadzące:

mgr Maria Dyrda,

mgr Joanna Kupczyńska–Juszczak,

mgr Jolanta Juszczak,

mgr Małgorzata Szwarc – Niderla.

Uczestnicząc w tym treningu masz możliwość doświadczyć, co to znaczy być słuchanym i słyszanym. Na tych zajęciach możesz nauczyć się dobrej komunikacji.

Zaszufladkowano do kategorii Oferta poradni | Możliwość komentowania Trening komunikacji została wyłączona

Trudności w uczeniu się

Metody i techniki podnoszenia sprawności  intelektualnej.


U progu trzeciego tysiąclecia mamy do czynienia z eksplozją kształcenia w związku z rewolucją techniczną w XX- tym wieku.
Jednocześnie w tym samym wieku mówi się o zaburzeniach uczenia się jako o chorobie stulecia.
Zjawisko to dotyczy wszystkich krajów, również rozwiniętych krajów zachodu.
Danie UNESCO wskazują, że 1/3 ludzi na świecie jest analfabetami( 1984). Rok 1990 ogłoszono Rokiem Międzynarodowego Analfabetyzmu.
Polska – 17% absolwentów szkół podstawowych nie umie czytać.
tylko 10% trafia na studia
co 11 dziecko pisze bezbłędnie

Czynniki powodujące trudności w nauce, przyczyny obniżenia poziomu sprawności intelektualnej:
opóźniony rozwój inteligencji( przyczyny genetyczne, nabyte)
dysharmonia rozwoju psychoruchowego
zaburzenia dynamiki procesów nerwowych
opóźniony rozwój funkcji poznawczych (analizy i syntezy słuchowej i  wzrokowej)
zaburzenia lateralizacji
nieprawidłowości w dziedzinie opieki i wychowania dziecka (zaniedbanie potrzeb opiekuńczych, brak empatii, akceptacji, docenienia aktywności dziecka, brak czasu, konflikty w rodzinie, zbytni liberalizm lub autorytaryzm)
niewłaściwe metody nauczania w szkole (niejasność przekazu, błędy w utrwalaniu, nieskuteczny system motywowania, przeładowanie treści, inne)
osoba nauczyciela w niedostatecznym stopniu inspirująca do zainteresowania się przedmiotem i do podejmowania aktywności intelektualnej
brak współpracy rodziny i szkoły
zagrożenie perspektyw życiowych po ukończeniu szkoły

Zewnętrzne warunki uczenia się;
Wskazania do higieny pracy umysłowej:
1.stałe miejsce pracy
2.stała pora dnia: godziny najwyższej wydajności pracy umysłowej- 8- 10, 18- 20, wskazane przerwy 5- 10 minutowe po każdym 45- minutowym okresie pracy
3.wygodne siedzenie dostosowane do wzrostu
4.odpowiednie oświetlenie
5.ograniczenie ilości bodźców: słuchowych, wzrokowych, emocjonalnych,  konfliktów
6.przed pracą umysłową zrelaksować się: ćwiczenia oddechowe, sport, spacer
7.odpowiednia ilość snu – 7.5, 8 godzin, drzemki wciągu dnia do 20 min, albo ponad
1.5 godziny
8.odpowiednie odżywianie- dieta antystresowa bogata w wit. gr. B – ryby, ciemne pieczywo, jajka, groch, wątroba- magnez, czekolada, orzechy, chrom, cynk
9.planowanie swojej pracy umysłowej  (celu  czasu, treści, metod i technik)

Warunki dobrego uczenia się zależne od uczącego się:
1.Koncentracja uwagi- skupienie się na przedmiocie.
Czynniki dekoncentracji: radio, TV, komputer, strach przed szkołą i złymi stopniami, konflikty w domu, stany zakochania, kłopoty z planowaniem dnia, roztargnienie, marzycielstwo, nadmiar zajęć pozaszkolnych, inne.
Ćwiczenia na koncentrację uwagi:
powielanie rysunków z dużą liczbą szczegółów
dorysowywanie brakujących szczegółów
puzzle
powtarzanie ciągów liczb
próba przypomnienia sobie wszystkich czynności dnia
będąc na lekcji przedmiotu, który nas nie interesuje, przez dziesięć, piętnaście minut notujemy dosłownie to, co mówi nauczyciel
wpatrywanie się w wybrany w pomieszczeniu przedmiot- 4 min (starając się nie myśleć o niczym)
2.Zainteresowanie przedmiotem:
Jak pobudzać?
obejrzeć film fantastyczny
czytać biografie naukowców, literatów, pisarzy (ludzi sukcesu)
rozmawiać z dorosłymi o ich pracy
brać udział w konkursach
uprawiać hobby (znaczki, świat wiedzy, kamienie, zwierzęta)
3.Rozumienie treści których się uczymy:
Korzystać jak najwięcej z lekcji (szczególnie dotyczy to matematyki). Zadawać pytania. Nie starać się zapamiętywać treści nie rozumianych. Rozumienie związanie jest z zapamiętaniem wcześniejszych informacji, doświadczeń, danych.
4.Dobre samopoczucie
5.Odpowiednia motywacja.
6.Umiejętne stosowanie technik pracy umysłowej

Niektóre wskazania do pracy umysłowej dotyczące pamięci i pracy z tekstem
1.Zapamiętywanie logiczne.
trzeba „chcieć” to zapamiętać
im więcej zapamiętałeś, tym więcej możesz zapamiętać, por. „im więcej haków na gładkiej alpejskiej ścianie, tym lepiej się wspinać”
przy zapamiętywaniu używaj wszystkich zmysłów (o ile to możliwe)
Okazuje się że, zapamiętujemy:
20% tego co usłyszeliśmy
30% tego co zobaczyliśmy
50% tego co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy
90% tego co sami zrobiliśmy
– zamiast zapamiętywać- „myśl”- pomosty informacji
– powtórka jak najszybciej( najlepiej tego samego dnia) tzw. metoda bezpośrednich streszczeń – jak najszybsze odtworzenie treści.
powtarzanie: reguła 2/8/30
powtórz materiał drugiego dnia ósmego dnia trzynastego dnia

Jest to związane z tzw. okresem inkubacji zapamiętywanych treści i z krzywą zapominania.
– matematyka: reguła- ucz się dużo, słysz wszystko, mów mało
– języki obce- uczyć się systematycznie, 15 min dziennie, codziennie 5 nowych słówek

2.Aktywne metody pracy z tekstem SQRRR
S- scan- szybki przegląd, przejrzenie tekstu
Q- question- pytania, także pod tekstem
R- reading- czytanie( analiza)
R- respons- odpowiedzi na pytania
R- replay- szybki końcowy przegląd


Inna metoda    
PPLPP    
P- przegląd materiału przed jego właściwą lekturą
P- pytania- co w tekście najważniejsze
L- lektura- czytanie z „otwartymi oczami i pamięcią”
P- przyswajanie- sformułowanie po swojemu, swoimi słowami
P- powtarzanie wg. reguł rządzących zapamiętywaniem

Czytając podkreślać lub wypisywać, sporządzać schematy i rysunki, robić plany i streszczenia, przyswajać treści fragmentami, coraz to nowe.


Opracowała: Elżbieta Pietrzak

Literatura:
Jorg Knoblauch- „ Sztuka uczenia się”- wyd. „Vocatio” W- wa /1998
Jarosław Rudniański-„ Jak się uczyć”- PZWS W- wa 1968
Zbigniew Pietrasiński- „Sztuka uczenia się”- wyd. V W- wa 1975
Halina Spionek- „Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne” PWN  W- wa 1973

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Możliwość komentowania Trudności w uczeniu się została wyłączona

pliki do pobrania:

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona

XI konferencja naukowa

XI Konferencja Naukowa

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu w dniu 14 listopada 2014 roku organizuje kolejną XI Konferencję Naukową.


XI Konferencja Naukowa będzie nosiła tytuł:

Czego Jaś się nie nauczy…..” – czyli o wspieraniu dziecka podejmującego naukę w szkole

XI Konferencji Naukowej przyświecać będą słowa słynnego amerykańskiego psychologa Philipa Georga Zimbrado:


„Każde dziecko powinno czuć, że szkoła pomaga mu stać się lepszym człowiekiem. Bohaterem”.


Tematyka XI Konferencji Naukowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych na wiedzę i edukację z zakresu dojrzałości szkolnej oraz gotowości podjęcia przez dziecko nauki w szkole oraz wspieraniu rozwoju dziecka w pierwszych latach nauki. Problematyka ta jest
także zbieżna z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015.


XI Konferencja adresowana jest do pedagogów szkolnych oraz nauczycieli wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkoli i klas I –III szkół podstawowych z terenu miasta Zamościa. Konferencja ma charakter zamknięty.


Wykładowcą będzie prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska z Instytutu Psychologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; lider Zespołu Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie; zastępca przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk.Pani profesor jest uznanym w kraju i za granicą autorytetem w dziedzinie edukacji szkolnej. Pani Profesor wygłosi wykład na temat: „Gotowość szkolna: perspektywa dziecka, rodziny i szkoły”.


Z racji wagi podejmowanej w bieżącym roku tematyki oraz osoby wykładowcy XI Konferencja Naukowa została objęta honorowym patronatem Pana Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty.


XI Konferencja Naukowa, jak każda z organizowanych od 2005 roku przez poradnię konferencji, odbywa się dzięki wydatnemu wsparciu Pana Marcina Zamoyskiego Prezydenta Miasta Zamość.

Pani prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska podczas XI Konferencji Naukowej w Zamościu w swoich wykładach podkreśli istotę roli wsparcia dorosłego dla dziecka. Szczególnie waga tej pomocy ma znaczenie w obliczu obecnie następującej zmiany – wkraczaniu dzieci 6 – letnich w edukację szkolną. Stąd Pani Profesor wraz z Zespołemopracowała cenną pomoc dla nauczycieli, rodziców i innych osób pracujących z dziećmi, jest to: „Wyprawka dla nauczyciela klasy pierwszej.


Kompendium wiedzy o sześciolatku”, którą za zgodą Pani Profesor umieszczamy na naszej stronie.

Pobierz „Kompendium wiedzy o sześciolatku”

Pobierz „Program XI Konferencji”

Umieszczamy prezentacje z wykładu Pani prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej wygłoszonego podczas XI Konferencji Naukowej:

Pobierz „Gotowość szkolna dziecka rodziny i szkoły”

Pobierz „Dziecko w szkole RAZEM i 11 kompetencji”

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje | Możliwość komentowania XI konferencja naukowa została wyłączona

Nowy

Nowy

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nowy została wyłączona