Anna Teterycz

przez | 16 października 2013

 

Anna Teterycz – psycholog

Wykształcenie:
absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS

w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

Praca:
od 1992 pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

nr 1 w Zamościu w dziale diagniozy i terapii małego dziecka;

zajmuje się problemami ogólnorozwojowymi

a także problemami natury wychowawczej i emocjonalnej

Kwalifikacje:
jest przygotowana do pracy z dzieckiem agresywnym,

zahamowanym, mającym trudności w nawiązaniu kontaktu

a także dzieckiem niepełnosprawnym.

Prowadzi zajęcia warsztatowe dla rodziców dotyczące

skutecznego wychowania.

Kontakt :telefon 0 84 6395699 wewnętrzny 33