Archiwum autora: Marta Mikulska – Kicior

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu

Dnia 15.05.2023 roku Zespół współpracy z pedagogami i psychologami przedszkoli działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu zorganizował                we współpracy  z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu  spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów zamojskich przedszkoli na temat: „Zajęcia rewalidacyjne dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu”. Zagadnienia dotyczące organizacji pracy z dzieckiem niepełnosprawnym odniesiono do… Czytaj dalej »

INFORMACJA NA TEMAT MIEJSKIEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO

„Przemocy mówię NIE” Nasza poradnia była współorganizatorem konkursu wraz z Młodzieżowym Domem Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zamościu Cele konkursu: –             Promocja konstruktywnych metod wychowania dzieci bez przemocy; –             Aktywizowanie świadków przemocy do zatrzymania sprawców przemocy i/lub wspierania osób doznających przemocy; –             podnoszenie świadomości dzieci,  młodzieży w zakresie zagrożenia… Czytaj dalej »

Przemoc

Szanowni Rodzice, Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni występującymi aktami przemocy wśród dzieci i młodzieży, aby nieco przybliżyć i pozwolić zrozumieć Państwu zjawisko przemocy rówieśniczej opracowaliśmy krótką prezentację wraz z linkami do filmów i opracowań. Zachęcamy do zapoznania się, aby skutecznie im zapobiegać. Z wyrazami szacunku, Maria Sakowicz Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu

Wszystko o Treningu Umiejętności Społecznych.

Co to jest TUS? TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z dziećmi, które przejawiają trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym. Zajęcia te mają na celu zdobycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich. Zdolności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamanie błędnych schematów i sposobów reagowania.… Czytaj dalej »

Informacja na temat przedsięwzięcia grantowego pod nazwą: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego województwa lubelskiego”

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu jest realizatorem przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego  województwa lubelskiego” realizowanego w ramach projektu grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II — Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy,… Czytaj dalej »

Informacja o XIX Konferencji Naukowej

Informacja o XIX Konferencji Naukowej organizowanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Zamościu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość, pod tytułem: „Edukacja i wychowanie dzieci z zaburzeniami zachowania” Data: 21 listopada 2022 roku Miejsce: sala nr 1  CKF  w Zamościu ul. Odrodzenia 9 21 listopada 2022 roku w sali   nr 1 Centrum Kultury Filmowej  … Czytaj dalej »