Dobre praktyki Poradni

przez | 16 października 2013

Miło nam poinformować, że następujące działania naszej Poradni w roku szkolnym 2010/2011:

    • Grupowe zajęcia terapeutyczne dla rodziców i dzieci z ADHD;
    • Program przeciwdziałania agresji w szkole;
    • Kurs dla wychowawców klas;
    • Przesiewowe badania logopedyczne,
 

zostały wykazane na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oswiaty: www.kuratorium.lublin.pl, jako przykłady dobrych praktyk.