Dokumenty do pobrania

Załączniki

Plik Opis
doc WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA 2020
doc Wniosek o przyjęcie dziecka do poradni wrzesień 2021
pdf zaswiadczenie do medycyny pracy Zaświadczenie do medycyny pracy
pdf zaswiadczenie od okulisty Zaświadczenie od okulisty
pdf Ulotka poradni Ulotka poradni
pdf skierowanie nauczyciela j. pol. na badania Skierowanie nauczyciela j. pol. na badania
pdf klauzula obowiazku informacyjnego zgodna z ogolnym rozporzadzeniem danych osobowych Klauzula obowiązku informacyjnego zgodna z ogólnym rozporządzeniem danych osobowych
pdf wniosek o przyjecie dziecka do poradni lipiec 2018 Wniosek o przyjęcie dziecka do poradni lipiec 2018
pdf opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej
pdf Opinia o funkcjonowaniu dziecka - sciezka Opinia o funkcjonowaniu dziecka - ścieżka
pdf zaswiadczenie lekarskie 2017 Zaświadczenie lekarskie 2017
pdf zaswiadczenie lekarskie zindywidualizowana sciezka Zaświadczenie lekarskie zindywidualizowana ścieżka
pdf wniosek o przekazanie diagnozy 2 Wniosek o przekazanie diagnozy
pdf wniosek o przekazanie teczki indywidualnej ucznia Wniosek o przekazanie teczki indywidualnej ucznia
pdf oswiadczenie koronawirus Oświadczenie koronawirus
pdf opinia szkoly o uczniu Opinia szkoły o uczniu