Dokumenty do pobrania

Załączniki

Plik Opis
pdf zaswiadczenie od okulisty Zaświadczenie od okulisty
pdf skierowanie nauczyciela j. pol. na badania Skierowanie nauczyciela j. pol. na badania
pdf schemat_organizacyjny_poradni Schemat organizacyjny poradni
pdf zaswiadczenie do medycyny pracy Zaświadczenie do medycyny pracy
pdf Ulotka poradni Ulotka poradni
pdf Polityka-ochrony-dzieci-przed-krzywdzeniemP Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
pdf Opinia o funkcjonowaniu dziecka - sciezka Opinia o funkcjonowaniu dziecka - ścieżka
pdf opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej
pdf klauzula obowiazku informacyjnego zgodna z ogolnym rozporzadzeniem danych osobowych Klauzula obowiązku informacyjnego zgodna z ogólnym rozporządzeniem danych osobowych
pdf zaswiadczenie lekarskie zindywidualizowana sciezka Zaświadczenie lekarskie zindywidualizowana ścieżka
pdf zaswiadczenie lekarskie 2017 Zaświadczenie lekarskie 2017
pdf wniosek o przyjecie dziecka do poradni lipiec 2018 Wniosek o przyjęcie dziecka do poradni lipiec 2018
pdf wniosek o przekazanie diagnozy 2 Wniosek o przekazanie diagnozy
pdf wniosek o przekazanie teczki indywidualnej ucznia Wniosek o przekazanie teczki indywidualnej ucznia
pdf oswiadczenie koronawirus Oświadczenie koronawirus
pdf wniosek o wydanie orzeczenia 2 Wniosek o wydanie orzeczenia
pdf opinia szkoly o uczniu Opinia szkoły o uczniu
pdf zamo_2018 j. koodziejczyk Jakub Kołodziejczyk Badanie zachowań ryzykownych i czynników na nie wpływających oraz wykorzystanie danych do planowania działań profilaktycznych.
pdf pismo wojewody Pismo wojewody
doc SCHEMAT ORGANIZACYJNY PORADNI SCHEMAT ORGANIZACYJNY PORADNI