Dokumenty do pobrania

Załączniki

Plik Opis
doc WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA 2020
doc Wniosek o przyjęcie dziecka do poradni wrzesień 2021
pdf zaswiadczenie do medycyny pracy Zaświadczenie do medycyny pracy
pdf zaswiadczenie od okulisty Zaświadczenie od okulisty
pdf Ulotka poradni Ulotka poradni
pdf skierowanie nauczyciela j. pol. na badania Skierowanie nauczyciela j. pol. na badania
pdf klauzula obowiazku informacyjnego zgodna z ogolnym rozporzadzeniem danych osobowych Klauzula obowiązku informacyjnego zgodna z ogólnym rozporządzeniem danych osobowych
pdf opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej
pdf Opinia o funkcjonowaniu dziecka - sciezka Opinia o funkcjonowaniu dziecka - ścieżka
pdf Zaświadczenie lekarskie do orzeczenia o nauczaniu indywidualnym Zaświadczenie lekarskie do orzeczenia o nauczaniu indywidualnym
pdf zaswiadczenie lekarskie zindywidualizowana sciezka Zaświadczenie lekarskie zindywidualizowana ścieżka
pdf wniosek o przekazanie kserokopii diagnozy Wniosek o przekazanie diagnozy
pdf wniosek o przekazanie teczki indywidualnej ucznia Wniosek o przekazanie teczki indywidualnej ucznia
pdf oswiadczenie koronawirus Oświadczenie koronawirus
pdf opinia szkoly o uczniu Opinia szkoły o uczniu