Dysleksja1

przez | 16 października 2013

Niektórzy spośród uczniów mają specyficzne trudności w czytaniu, czyli tzw. dysleksję, która potrafi bardzo utrudniać życie, w szkole, szczególnie młodszym dzieciom. Z takimi trudnościami boryka się około 5 procent zdolnych dzieci, około 10-15 posiada pewne jej cechy, które są uzależnione od ich pantomechanizmu (zaburzeń wywołujących je funkcji, które je wywołują np. wzrokowo-przestrzennych, językowych. Około czterokrotnie częściej dotknięci są nią chłopcy.
Trudności w pisaniu i czytaniu mogą występować jednocześnie lub z izolacji:

 

 

  • Dysleksja – trudności w czytaniu, często powiązane z trudnościami w pisaniu
  • Dysgrafia – trudności w opanowaniu kaligrafii (niski poziom graficzny pisma – tzw. brzydkie, mało czytelne pismo)
  • Dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym też popełnianie błędów ortograficznych

 

Oto niektóre objawy mogące sygnalizować powstanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

Wiek przedszkolny

 

  • opóźniony rozwój ruchowy (trudności z utrzymywaniem równowagi, koordynacją ruchów, niechęć do zabaw ruchowych, niezdarność, kłopoty z łapaniem piłki, rzucaniem do celu, niechęc do zabawy z układankami),
  • mała sprawność ruchowa podczas czynności samoobsługowych, opóźniony rozwój graficzny (rysunki na słabym poziomie, niechęć do rysowania),
  • opóźniony rozwój mowy, trudność z wypowiadaniem złożonych słów, powtarzaniem dłuższych słów, zapamiętywaniem nazw lub szeregu nazw np. pór roku, posiłków.