Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu

Dnia 15.05.2023 roku Zespół współpracy z pedagogami i psychologami przedszkoli działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu zorganizował                we współpracy  z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu  spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów zamojskich przedszkoli na temat: „Zajęcia rewalidacyjne dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu”.

Zagadnienia dotyczące organizacji pracy z dzieckiem niepełnosprawnym odniesiono do obowiązujących rozporządzeń oraz diagnoz potrzeb dzieci.  Omówiła je w sposób wyczerpujący  Pani Marzanna Dybcio – konsultant ds. edukacji włączającej i specjalnej z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Zamościu.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, koordynatorzy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pedagodzy specjalni z 10 zamojskich przedszkoli, a także przedstawiciele poradni – zespół współpracy z pedagogiami i psychologami przedszkoli.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Zamościu za współpracę z naszą poradnią.

Szczególne ukłony kierujemy do Pani Marzanny Dybcio, która już kolejny raz na naszą prośbę dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.