Elżbieta Pietrzak

przez | 16 października 2013

 

Elżbieta Pietrzak – pedagog

 

Wykształcenie: wyższe studia magisterskie, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Studia podyplomowe – kierunek logopedia i neurologopedia
Praca: diagnoza i terapia trudności szkolnych, treningi i warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców
Kwalifikacje:

  • liczne kursy, warsztaty i szkolenia w zakresie diagnozy i terapii trudności w nauce, trudności wychowawczych oraz profilaktyki

posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego

Szczególne zainteresowania:

  • terapia pedagogiczna uczniów, u których wady wymowy przenoszą się na problemy w czytaniu i pisaniu
  • metody pomocy uczniom w skutecznym uczeniu się