Ewa Misiuta

przez | 16 października 2013

 

Ewa Misiuta –

 


Wykształcenie:

Absolwentka UMCS w Lublinie;

Praca:

zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych dzieci i młodzieży; przez ostatnie 5 lat głównie diagnozą trudności w pisaniu i czytaniu o charakterze dysleksji rozwojowej.

posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego

Kontakt :telefon 0 84 6395699 wewnętrzny 31