Grażyna Dawid

przez | 16 października 2013

 

Grażyna Dawid – logopeda

 


Wykształcenie: Ukończyła WSP w Kielcach – pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego, UMCS w Lublinie – Podyplomowe Studium Surdologopedii, Kurs Logopedii Praktycznej zorganizowany przez STO w Warszawie, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki i inne kursy z zakresu logopedii; posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego
Praca: Prowadzi:

  • indywidualne zajęcia terapii mowy dzieci z uszkodzonym słuchem
  • terapię zaburzeń artykulacyjnych
  • terapię jąkania i terapię mowy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

Przez 5 lat wspólnie z Urszulą Pawełczak prowadziła wg programu autorskiego zajęcia grupowe z dziećmi z niepłynnością mowy w wieku przedszkolnymi młodszym szkolnym.
W pracy wykorzystuje programy, metody i techniki stosowane w kraju i za granicą
Kontakt :telefon 0 84 6395699 wewnętrzny 31