Grupowe zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

przez | 16 października 2013

 

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych , mających problemy z:

 

 • czytaniem i rozumieniem czytanego tekstu ,
 • pisaniem (popełnianie błędów ortograficznych, nieczytelne pismo) ,
 • motywacją i zapałem do nauki szkolnej, odrabianiem lekcji.

Uczniowie, uczestnicząc w zajęciach :

 • poprawią umiejętność czytania głośnego i czytania cichego ze zrozumieniem ,
 • wzbogacą swoje słownictwo i nauczą się swobodniej wypowiadać na różne tematy,
 • poprawią swoje pismo pod względem poprawności ortograficznej,
 • poznają zasady pisowni i nauczą się ich praktycznego stosowania,
 • nauczą się lepiej koncentrować na wykonywanych zadaniach ,
 • będą uważniej słuchać i rozumieć polecenia słowne,
 • uwierzą w swoje siły i drzemiące w nich możliwości,
 • nauczą się systematycznie organizować swój czas.
 

Zajęcia trwają ok. 6 miesięcy. W grupie znajduje od 6 do 8 osób.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.

Są prowadzone przez psychologa i pedagoga.

Uczniowie po każdych zajęciach otrzymują ćwiczenia do wykonania w domu.

Istnieje także możliwość indywidualnych konsultacji po zajęciach.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Kontakt dla zainteresowanych:

Ewa Bondyra – psycholog, specjalista diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej,

tel. 84 639 56 99

Elżbieta Pietrzak– pedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej,

tel. 84 639 56 99

 

Zdjęcia z zajęć prowadzonych w roku szkolnym 2008/2009