Informacja o XIX Konferencji Naukowej

przez | 16 listopada 2022

Informacja o XIX Konferencji Naukowej organizowanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Zamościu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość, pod tytułem:

„Edukacja i wychowanie dzieci z zaburzeniami zachowania”

Data: 21 listopada 2022 roku

Miejsce: sala nr 1  CKF  w Zamościu ul. Odrodzenia 9

21 listopada 2022 roku w sali   nr 1 Centrum Kultury Filmowej   odbędzie się XIX Konferencja Naukowa pod tytułem „Edukacja i wychowanie dzieci z zaburzeniami zachowania”.

Organizatorem wydarzenia jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   Nr 1                              w Zamościu.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka.

Podczas konferencji swe wykłady poprowadzą specjalstki zajmujące się problematyką zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży szkolnej – lek. med. Ewelina Drzał psychiatra dziecięca oraz dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak prezeska Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.  Uczestnikami konferencji będą dyrektorzy szkół i placówek, pedagodzy,  psychologowie szkolni, pracownicy socjalni i pieczy zastępczej, wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych i socjalizacyjnych, świetlic, przedstawiciele Sądu (sędziów
i kuratorów ds. rodzinnych i nieletnich), reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży. Konferencja ma charakter zamknięty.

Konferencja będzie okazją do poszerzenia wiedzy uczestników na temat zaburzeń zachowania
i emocji u dzieci i młodzieży. Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, spotykamy już niemal w każdej szkole i na każdym etapie edukacyjnym. Konsekwencją tego jest rosnąca potrzeba stosowania w pracy pedagogicznej narzędzi uniwersalnych pozwalających na uzyskiwanie przez nauczyciela efektywnego wpływu na motywację i zachowanie uczniów. Podczas konferencji zostanie poruszony temat samookaleczeń jako zjawiska społeczno-kulturowego. Będą również przedstawione uniwersalne narzędzia pozwalające na pracę
z uczniem, jak  i grupą oraz omówione zostaną rekomendowane sposoby organizowania kompleksowej pracy terapeutycznej. Organizatorzy oczekują, że efektem konferencji będzie współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, specjalistami szkolnymi, wychowawcami oraz  dyrektorami szkół i placówek, którzy wspólnie z Naszą placówką obejmują wsparciem uczniów, w tym uczniów z zaburzeniami zachowania.