Jak odnaleźć się na rynku pracy

przez | 16 października 2013

„Jak odnaleźć się na rynku pracy?”- pierwsze kroki na rynku pracy po ukończeniu szkoły zawodowej.

mgr Urszula Juszczak

Na pracę poświęcamy 76 800 godzin , pracując średnio przez 40 lat, w ciągu 48 tygodni w roku i przez 40 godzin tygodniowo.
R.N. Bolles

Praca zajmuje poważną część naszego życia, ale także może być przyczyną frustracji i rozczarowań , jeśli nie odpowiada naszym możliwościom, potrzebom i nie spełnia aspiracji.

Po ukończeniu szkoły zawodowej uczniowie wchodząc w dorosłe życie bardzo często poszukują pracy , chociażby po to by móc sfinansować możliwość dalszego kształcenia, co jest sprawą nieuniknioną w dzisiejszych czasach gospodarki rynkowej.

Według doradców zawodowych szukanie pracy dzisiaj to też praca.

Zanim młody człowiek przystąpi do poszukiwania pracy powinien:

 

 • poznać samego siebie, swoje umiejętności , kwalifikacje, przygotowanie zawodowe,
 • zapoznać się z metodami poszukiwania pracy,
 • poznać zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych ,
 • przygotować się do spotkania z pracodawcą, do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Poznanie samego siebie to odpowiedź na pytanie jak jestem przygotowany do podjęcia roli zawodowej, co potrafię robić, jakie są moje umiejętności, czy potrafię pracować w grupie, wreszcie co jest dla mnie ważne w życiu (mój system wartości). Refleksja nad sobą, jako osobą, pozwoli wyzwolić chęć do dalszego działania.

Zanim jednak przystąpisz do działania, zapoznaj się z metodami szukania pracy, jakie możesz wykorzystać.

Budowanie sieci kontaktów

 

 • jest to najskuteczniejszy sposób na znalezienie pracy, dlatego warto stworzyć własną sieć kontaktów – im więcej masz kontaktów tym większe są Twoje szanse na znalezienie pracy
 • budując sieć znajomości weź pod uwagę wszystkie możliwości: rodzina, znajomi, sąsiedzi, koledzy
 • włącz się w działalność różnych stowarzyszeń, działalność charytatywną, wolontariat odwiedzaj targi branżowe-w ten sposób będziesz mógł nawiązać kontakty z wieloma osobami z branży, poza tym zdobędziesz wiedzę, która podniesie Twoje szanse na rynku pracy.

 

Bezpośrednie zgłoszenia do firm

 

 • przygotuj listę firm w których chciałbyś pracować
 • przygotuj dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny), które roześlesz do poszczególnych przedsiębiorstw; dowiedz się, jak nazywa się osoba, do której mogą trafić te dokumenty i właśnie do niej je skieruj
 • aplikacje możesz wysłać pocztą tradycyjną, faxem lub e-mailem
 • dowiedz się, czy aplikacje dotarły, jakie są perspektywy zatrudnienia w tej firmie teraz i w przyszłości możesz również przynieść aplikacje osobiście, może uda Ci się porozmawiać z potencjalnym pracodawcą

 

Oferty pracy w mediach

 

 • zaczynając szukać pracy, wpierw sięgasz po gazetę i przeglądasz ogłoszenia, tymczasem nie zawsze jest to najlepszy sposób na znalezienie pracy
 • tutaj liczy się przede wszystkim pierwsze wrażenie, jakie wywrą na pracodawcy Twoje dokumenty aplikacyjne- muszą więc być perfekcyjnie przygotowane.

 

Dokumenty aplikacyjne to Twoje wizytówki, które otrzymuje pracodawca i na ich podstawie podejmuje decyzję, czy warto zaprosić Cię do kolejnego etapu rekrutacji czyli na rozmowę kwalifikacyjną. Od tego jak je zredagujesz i jaką treść w nich zawrzesz zależy bardzo wiele, dlatego warto poświęcić na to zadanie trochę czasu.