Jak postępować z dyslektykiem?

przez | 16 października 2013

Jak postępować z dyslektykiem

  • uważnie obserwuj, co może być przyczyną trudności i jak najszybciej skontaktuj dziecko ze specjalistą
  • nie traktuj dziecka tak, jak gdyby było chore lub leniwe: nie wyśmiewaj, nie karz i ne porównuj go z innymi w nadziei, ż e samo się poprawi
  • nie oczekuj, że bez pomocy specjalisty samo sobie poradzi z trudnościami
  • zaakceptuj dziecko takim, jakim jest i stawiaj wymagania dostosowane do jego możliwości
  • kontroluj i egzekwuj wykonanie ćwiczeń, chwaląc i nagradzając nie tyle za efekt pracy, ile za włożony wysiłek
  • nie zmuszaj dziecka, by kosztem rezygnacji z zajęć pozalekcyjnych więcej czasu poświęcało na naukę, co nie zwalnia go z systematycznych (ok. 30 min.) ćwiczeń
  • bądź życzliwym, pogodnym i cierpliwym przewodnikiem, który pomaga dziecku przezwyciężyć szkolne niepowodzenia