Joanna Blaszka

przez | 16 października 2013

 

Joanna Blaszka – pedagog

 


Wykształcenie: ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach o specjalności – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki zorganizowany przez ZOM w Zamościu; studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Praca:

zatrudniona od 2008 roku na stanowisku pedagoga w dziale diagnozy i terapii małego dziecka, zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, problemami ogólnorozwojowymi, oceną dojrzałości szkolnej, terapią poprzez zabawy teatralne.

Kwalifikacje: terapia pedagogiczna, praca z dziećmi niepełnosprawnymi, wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci;posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Dodatkowo ukończone liczne warsztaty teatralne, szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy, pracy z dzieckiem autystycznym, muzykoterapii, nowoczesnej technologii w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej, stymulacji audio- psycho – lingwistycznej metodą A. Tomatisa.

Kontakt :telefon 0 84 6395699 wewnętrzny 33