Karta zgłoszenia

przez | 16 października 2013

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1

http: //pppnr1.enetia.pl

e-mail:pppnr1@pppnr1.enetia.pl

……………………………………………….

(miejscowość,data)

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

  1. Nazwa szkolenia…………………………………………………………
  2. Osoba prowadząca……………………………………………………..
  3. Nazwisko i imię uczestnika……………………………………………
  4. Data urodzenia……………………………………………………………
  5. Miejsce urodzenia………………………………………………………..
  6. Miejsce pracy / nauki…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa i adres, telefon)

…………………………………………………………………………………………..

  1. Adres zamieszkania……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

(dokładny adres, telefon)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb PP-P Nr1 w Zamościu (ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133).

 

 

……………………………………………

(podpis uczestnika)