Konferencja 2010

przez | 16 października 2013

 

Informujemy, że dnia 25 listopada 2010 roku odbyła się

VII Konferencja Naukowa pt. 

  

„Czym skorupka za młodu nasiąknie… – czyli

o profilaktyce trudnych zachowań u najmłodszych”

  

 

Konferencja przeznaczona była przede wszystkim dla nauczycieli przedszkoli oraz pracujących z dziećmi w wieku 3-6 lat w innych zamojskich placówkach. Spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska i mediów. Wzięło w niej udział ponad 80 nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego z publicznych i  niepublicznych przedszkoli i szkół z terenu miasta Zamościa

.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała pani Iwonna Stopczyńska-
z-ca Prezydenta Miasta Zamościa. Wagę tego typu działań w słowie wstępnym podkreślił również pan Jan Lelonek-  Kierownik oddziału zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

Wykładowczynie prezentowały w ciekawy sposób podstawy teoretyczne oraz praktyczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, dzieliły się też swoimi doświadczeniami.  

 

Poruszana była następująca problematyka:

  • Charakterystyka osiągnięć rozwojowych (w zakresie rozwoju poznawczego), w wieku przedszkolnym.
  • Zarys psychopatologii zaburzeń emocjonalnych małego dziecka, mogących determinować trudności wychowawcze w okresie –  – 
  •  Podstawowe techniki behawioralnej modyfikacji zachowań, pomagające regulować pracę z małymi dziećmi w grupie (systemy wzmocnień pozytywnych, kształtujących pozytywne zachowania, pochwała terapeutyczna, systemy żetonowe, skuteczne wydawanie poleceń, praktyczne zastosowanie teorii uczenia się).

Prelegenci:

  • mgr Katarzyna Kucharska – magister psychologii, w trakcie całościowego szkolenia  w psychoterapii poznawczo – behawioralnej, posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej metodami terapii poznawczo – behawioralnej z dziećmi, młodzieżą  i rodzicami. Od 2004 roku prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i pedagogów, mające na celu przybliżenie tematyki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci i młodzieży (m.in. z ADHD, zaburzeniami zachowania, problemami adaptacyjnymi). Od 2006 roku prowadzi Ośrodek Terapii Poznawczo – Behawioralnej MENSANA w Krakowie. Od 2008 roku współpracuje jako konsultant i terapeuta z Domami dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom.
  • mgr Joanna Pałka – magister psychologii, w trakcie całościowego szkolenia w psychoterapii poznawczo – behawioralnej, doświadczony pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci. Od 2004 roku pracuje z dziećmi metodami poznawczo – behawioralnymi, oraz prowadzi szkolenia dla nauczycieli przybliżające tematykę radzenia sobie z trudnymi zachowaniami najmłodszych. Okresowo prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów Szkoły Wyższej im. Jańskiego w Krakowie. Od 2009 roku terapeuta Krakowskiego Ośrodka Terapii, współtwórczyni Ośrodka Terapii Poznawczo – Behawioralnej MENSANA, w którym prowadzi terapię dzieci, warsztaty dla rodziców dzieci z trudnymi zachowaniami i szkolenia.

 

 

 

 

  Po Konferencji zaprosiliśmy wykładowców na zamojska starówkę, Panie były zauroczone naszym pięknym Starym Miastem.