Kryteria trafnego wyboru kierunku studiów – Kim chciałbyś zostać?

mgr Urszula Juszczak

Seneka powiedział: „Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz to pomyślne wiatry nie będą ci sprzyjały”.

Choć większość maturzystów ma już jakieś wyobrażenie o swojej edukacyjnej przyszłości, wciąż potrzebna jest im informacja o tym czym się kierować w wyborze uczelni i kierunku studiów; czy iść za głosem serca(zainteresowania), czy rozsądku (np. dobrze płatna praca).

Konieczność dostarczenia im informacji wynika z faktu, że wybór uczelni i kierunku studiów jest decyzją o sposobie spędzenia najbliższych lat, a czasem i całego życia.

Oczywiście, obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna naszego kraju pokazuje, że młodzi ludzie niekoniecznie będą pracować w wyuczonym przez siebie zawodzie – prognozy dla ich pokolenia przewidują raczej wielokrotne zmiany zatrudnienia i kwalifikacji.

Pamiętaj jednak, iż jest to decyzja, którą musisz podjąć samodzielnie.

Rodzice, nauczyciele czy przyjaciele mogą Ci pomóc, ale nie zrobią tego za Ciebie. Ty sam jesteś za to odpowiedzialny. Co jednak warto wziąć pod uwagę decydując się na jedną z tak wielu dostępnych uczelni?

Pierwszą rzeczą w podejmowaniu trafnych decyzji jest dobra informacja. Dobra, czyli rzetelna i sprawdzona.

Trzeba jej poszukiwać aktywnie, znać zasady rekrutacji na poszczególne kierunki w wybranych szkołach wyższych, sprawdzać, co ma o nich do powiedzenia Państwowa Komisja Akredytacyjna i inne organizacje które sprawdzają jakość kształcenia. Pomocą w tym poszukiwaniu może być poradnia w której na bieżąco uzupełniana i wzbogacana jest wiedza na temat dostępnych kierunków kształcenia – Informatory, w wersji książkowej i płyt CD, Teczki Informacji o Zawodach, aktualne czasopisma i prasa podejmująca tę tematykę.

Kolejny krok to poznanie swoich uzdolnień.

Uzdolnienia – czyli to w czym jesteśmy dobrzy, co nam dobrze idzie, z czym sobie dobrze radzimy. Miarą naszych uzdolnień są zwykle nasze bardzo dobre oceny uzyskiwane z danego przedmiotu, udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach a także informacje zwrotne o naszych postępach w nauce od uczących nas nauczycieli.

Bardzo często w parze z naszymi uzdolnieniami idą zainteresowania, ponieważ zwykle lubimy robić to w czym jesteśmy dobrzy, co nam łatwiej przychodzi. Pomocą w określeniu uzdolnień i zainteresowań jest poradnia gdzie istnieje możliwość przeprowadzenia badań psychologicznych określających predyspozycje zawodowe uczniów.

Dotyczy to osób które są zupełnie niezdecydowane w wyborze własnej drogi zawodowej, jak też tych którzy np. chcą utwierdzić się w podjętej przez siebie decyzji.

Jak widzimy przede wszystkim warto zaufać sobie, odkryć i docenić własne uzdolnienia i zainteresowania oraz otworzyć się na różne pomysły i możliwości realizowania własnego potencjału.

Pomysły i możliwości pojawić się powinny na styku tego co moje, z tym co dzieje się w otoczeniu, co przynoszą zmiany dokonujące się na rynku pracy, na skutek zanikania starych i pojawiania się nowych zawodów i rodzajów pracy.

Zmiany te również powodują konieczność ciągłego modyfikowania wcześniej wytyczonych celów zawodowych. Coraz większego znaczenia nabiera zatem umiejętność dostrzegania i wykorzystywania możliwości, które podsuwają nam różnego typu wydarzenia i sytuacje.

Ważne jest też aby uczeń dokonujący wyboru swojej drogi zawodowej pamiętał, że nie istnieje jedyny, właściwy zawód dla niego. Oznacza to że może on czerpać satysfakcje z wykonywania różnych zajęć. świat nie jest nam jednak mu niczego winien, co oznacza konieczność podejmowania trudu kształtowania swojej przyszłości, w tym również przyszłości zawodowej.

Poświęcając czas na wybór zawodu inwestujesz w swoją przyszłość.


Literatura:

Iconic One Theme | Powered by Wordpress
Skip to content