Maria Dyrda

przez | 16 października 2013

 

 

 

 

 

Maria Dyrda – pedagog

 


Wykształcenie: ukończone studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie o specjalności – resocjalizacja; studia licencjackie z wychowania fizycznego w tejże uczelni; studia podyplomowe z zakresu psychoprofilaktyki na UMCS w Lublinie, kurs kwalifikacyjny zarządzanie w oświacie
Praca: zatrudniona na stanowisku pedagoga w dziale trudności wychowawczych w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczneg nr 1, społeczny zastępca dyrektora poradni
Kwalifikacje:

  • praca z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami w ramach zadań edukacyjno – wychowawczych, resocjalizacyjnych i oświatowych
  • tworzenie i koordynowanie realizacji programów profilaktyczno – edukacyjnych
  • specjalistyczna pomoc dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce (np. ortografii)

dodatkowo ukończone specjalistyczne szkolenia z zakresu diagnozy dysleksji rozwojowej, diagnozy resocjalizacyjnej, terapii dziecka moczącego się, praca z dziećmi mającymi trudności w nauce ortografii, z dzieckiem nadpobudliwym oraz liczne warsztaty (np. komunikacji, asertywności, pracy z uczniem nadużywającym alkoholu itp.); posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego
Kontakt :telefon 0 84 6395699 wewnętrzny 40