Maria Sakowicz

przez | 16 października 2013

 

 

 

Maria Sakowicz – pedagog , psychoprofilaktyk, dyrektor

 


Wykształcenie:
ukończone studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie o specjalności – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; studia podyplomowe z psychoprofilaktyki na tejże uczelni;kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej w ODN w Zamościu

Praca:
zatrudniona na stanowisku pedagoga w dziale trudności wychowawczych i psychoprofilaktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

Kwalifikacje:

  • praca z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami w ramach zadań edukacyjno – wychowawczych, resocjalizacyjnych i oświatowych
  • tworzenie, koordynowanie i realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych
  • specjalistyczna pomoc dzieciom i młodzieży z trudnościami wychowawczymi (np. agresywnymi)

dodatkowo ukończone specjalistyczne szkolenia z zakresu pomocy rodzinie dysfunkcjonalnej, pedagogiki zabawy, pracy z dziećmi i młodzieżą defaworyzowaną, z dziećmi nadpobudliwymi oraz liczne warsztaty (np. komunikacji,mediacji, asertywności, profilaktyki uzależnień od alkoholu itp.); posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego

Kontakt :

telefon 0 84 6395699 wewnętrzny 38