Misja Poradni

przez | 16 października 2013

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Zamościu prowadzi diagnozę, terapię, konsultacje, psychoedukację, doradztwo, działalność profilaktyczną i informacyjną oraz interweniuje w środowisku ucznia.

Nasza Misja:

Zaspokajamy potrzeby lokalnej społeczności w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.

Naszym celem jest pomoc:

dzieciom i młodzieży

(od urodzenia do 21 roku życia)

rodzicom i nauczycielom.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Zamościu udziela:

 • pomocy psychologicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży (uczniom wszystkich szkół i przedszkoli z terenu miasta Zamościa)
 • doradztwa w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla rodziców oraz nauczycieli związanego z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

oraz

 • prowadzi następujące formy zajęć terapeutyczno – edukacyjnych:

dla dzieci:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • teatroterapię (terapię poprzez teatr)
 • zajęcia grupowe dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo (ADHD)
 • zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz ogólnymi trudnościami w nauce
 • treningi skutecznego i efektywnego uczenia się dla uczniów z gimnazjum i liceum

dla rodziców

 • trening umiejętności wychowawczych
 • „Szkoła dla rodziców” – trening asertywności

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne!!!

Nasza placówka mieści się przy ulicy Okrzei 24

telefon: +48 84 639 56 99 lub +48 84 639 07 09

e-mail: pppnr1@pppnr1.enetia.pl

 

godziny pracy poradni od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 – 18:00

 

Jeśli chcesz bliżej zapoznać się z naszą pracą, uzyskać dodatkowe informacje czy zapytać nas, odsyłamy do naszej strony internetowej: pppnr1zamosc.pl