Nowe propozycje zajęć

przez | 16 października 2013

W roku szkolnym 2011/2012 Poradnia przedstawia następujące nowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • Dziecięca Akdemia Kreatywności – program zajęć dla dzieci 6-cio i 7-letnich rozwijających , między innymi, myślenie twórcze, ciekawość poznawczą.
 • Badania przesiewowe ryzyka dysleksji w klasach pierwszych szkół podstawowych.
 • Teatroterapię dla nieśmiałych przedszkolaków.
 • Program Rozwoju Umiejętności Społecznych dla młodzieży z zaburzeniami lękowymi.
 • Współudział z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Poradnią Zawodznawczą w Lublinie w organizacji Konkursu multimedialnego dla uczniów gimnazjum „Mój zawód – moja przyszłość”.

Ponadto kontynuujemy nasze stałe formy pracy:

 • Szkolenia dla koordynatorów pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach i szkołach.
 • Działania wolontariatu Młodzieżowego „Starszy Brat – Starsza Siostra”.
 • Szkoła dla Rodziców.
 • Program pracy z rodzicami i dziećmi z ADHD.
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci, zajęcia dla rodziców.
 • Przesiewowe badania logopedyczne dzieci 5-cio i 6-cio letnich.