Misja Poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Zamościu

prowadzi diagnozę, terapię, konsultacje, psychoedukację, doradztwo, działalność profilaktyczną i informacyjną oraz interweniuje w środowisku ucznia.

Nasza Misja:

Zaspokajamy potrzeby lokalnej społeczności w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.

Naszym celem jest pomoc:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Zamościu udziela:

oraz
prowadzi następujące formy zajęć terapeutyczno – edukacyjnych:

dla dzieci:

dla rodziców:

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne !!!

Iconic One Theme | Powered by Wordpress
Skip to content