Misja Poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Zamościu

prowadzi diagnozę, terapię, konsultacje, psychoedukację, doradztwo, działalność profilaktyczną i informacyjną oraz interweniuje w środowisku ucznia.

Nasza Misja:

Zaspokajamy potrzeby lokalnej społeczności w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.

Naszym celem jest pomoc:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Zamościu udziela:

oraz
prowadzi następujące formy zajęć terapeutyczno – edukacyjnych:

dla dzieci:

dla rodziców:

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne !!!

Nasza placówka mieści się w Zamościu przy ulicy Okrzei 24

telefon: +48 84 639 56 99 lub +48 84 639 07 09

e-mail: pppnr1@pppnr1.enetia.pl

Godziny pracy poradni od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 – 18:00

Jeśli chcesz bliżej zapoznać się z naszą pracą, uzyskać dodatkowe informacje czy zapytać nas, odsyłamy do naszej strony internetowej: pppnr1zamosc.pl

Skip to content