Kontakt

Poradnia czynna jest w godzinach od 8.00 do 18.00 (oprócz sobót).

Sekretariat czynny jest w godzinach od 8.00 do 16.00.

Telefony wewnętrzne, do poszczególnych pracowników, dostępne są w sekcji pracownicy.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne !!!

Nasza placówka mieści się w Zamościu przy ulicy Okrzei 24

telefon: +48 84 639 56 99 lub +48 84 639 07 09

e-mail: pppnr1@pppnr1.enetia.pl

Lokalizacja Poradni

Mapa Polski Targeo

Powered by Targeo® | AutoMapa®