Organizacja pracy w roku szkolnym 2009 / 2010

przez | 16 października 2013

ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Poradnia obejmuje opieką psychologiczno – pedagogiczną szkoły i placówki

znajdujące się na terenie Gminy Miejskiej – Miasta Zamość –

tel. 0 84 639 36 99; tel/fax 0 84 639 07 09

 

 

 

Lp.

 

DZIAŁ PRACY

GABINET

ZAKRES POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

WEWNĘTRZNY

PROBLEMATYKA

I RODZAJ CZYNNOŚCI

WIEK DZIECI I MŁODZIEŻY

TEREN POMOCY

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

DIAGNOZA I TERAPIA MAŁEGO DZIECKA

 

pokój Nr 2

 

* problemy rozwojowe

i wychowawcze – dzieci do lat 3

i w wieku przedszkolnym

* dojrzałość szkolna

* ogólne niepowodzenia szkolne

z towarzyszącymi trudnościami

wychowawczymi

* ryzyko dysleksji

* dzieci zdolne

* opiniowanie

* orzecznictwo

* wczesne wspomaganie

* terapia

* poradnictwo

* współpraca ze żłobkami,

przedszkolami, szkołami

i placówkami, nauczycielami

 

 

 

 

* dzieci do lat 3

* dzieci w wieku przedszkolnym

* klasy I szkół podstawowych

 

* Spec. Oś.Szkol.-Wych. – kl. I

* OR-T dla Dzieci Niepełno.

Zamość ul. Peowiaków 6A –

klasa I i przedszkole

* Dom Pomocy Społecznej

Zamość ul. Żdanowska 3

* OR-E-Wychowawczy

Zamość ul. O. Dreszera 14

– cały

 

 

 

 

 

pedagog

Joanna Blaszka

wew. 32

 

psycholog

Anna Teterycz

wew. 32

 

 

 

II

 

 

LOGOPEDIA

 

pokój Nr 1

 

* zaburzenia mowy

* diagnoza

* terapia

* poradnictwo

* współpraca ze żłobkami,

przedszkolami, szkołami,

placówkami, nauczycielami

 

 

 

* dzieci do 3 lat

* dzieci w wieku przedszkolnym

* uczniowie wszystkich szkół

* młodzież nie ucząca się

 

surdologopeda

Grażyna Dawid

wew. 34

logopeda

Urszula Pawełczak

wew. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

DIAGNOZA

I TERAPIA

UCZNIA Z

TRUDNOŚCIAMI

W NAUCE

 

pokój Nr 12

 

 

 

 

 

* ogólne niepowodzenia szkolne

* dysleksja rozwojowa

* dzieci zdolne

* diagnoza

* opiniowanie

* orzecznictwo

* terapia

* poradnictwo

* współpraca ze szkołami

i nauczycielami

* praca warsztatowa

* działalność profilaktyczno –

edukacyjna

 

* klasy II, III, IV, V

szkół podstawowych

 

* OR-T dla Dzieci Niepełnospr.

Zamość ul. Peowiaków 6A

klasy II, III, IV

 

* Młodzieżowy Dom Kultury

 

* Specjalny Ośr.Sz.-Wych.

klasy II, III, IV

 

 

 

pedagog

Joanna Krulikowska

wew. 42

 

psycholog

Urszula Kowalczyk

wew. 42

 

 

 

 

 

DIAGNOZA

I TERAPIA

UCZNIA Z

TRUDNOŚCIAMI

W NAUCE

pokój Nr 8

pokój Nr 11

 

 

* ogólne niepowodzenia szkolne

z towarzyszącymi trudnościami

wychowawczymi

* diagnoza

* opiniowanie

* orzecznictwo

* poradnictwo

* współpraca ze szkołami

i nauczycielami

* terapia

* praca warsztatowa

* działalność profilaktyczno –

edukacyjna

 

 

* klasy VI (bez dysleksji)

* gimnazja

 

* Bursa Międzyszkolna Nr 1

* Dom Dziecka

* Pogotowie Opiekuńcze

* Ośrodek Rehabilitacyjno-

Terapeutyczny dla Dzieci

Niepełnosprawnych – kl. V, VI

 

 

 

 

 

 

pedagog

Maria Sakowicz

wew. 38

 

psycholog

Urszula Juszczak

wew. 41

 

 

DIAGNOZA

I TERAPIA

UCZNIA Z

TRUDNOŚCIAMI

W NAUCE

 

pokój Nr 2

 

* dysleksja rozwojowa

* ogólne niepowodzenia szkolne

* diagnoza

* opiniowanie

* orzecznictwo

* terapia pedagogiczna

* poradnictwo

* współpraca ze szkołami

i nauczycielami

 

 

* Klasy VI (dysleksja)

 

* Gimnazja (dysleksja)

 

* OR-T dla Dzieci Niepełnos.

Zamość ul. Peowiaków 6A –

gimnazjum – wszystko

 

 

 

 

pedagog

Elżbieta Pietrzak

wew. 32

psycholog

Ewa Bondyra

wew. 32

 

DIAGNOZA

I TERAPIA

UCZNIA Z

TRUDNOŚCIAMI

W NAUCE

pokój Nr 9

pokój Nr 7

 

 

 

* dysleksja rozwojowa

* diagnoza

* opiniowanie

* terapia

* poradnictwo

* współpraca ze szkołami

i placówkami

 

 

* szkoły ponadgimnazjalne

* Ośrodek Rehabilitacyjno-

Terapeutyczny dla Dzieci

Niepełnosprawnych – szkoły

ponadgimnazjalne – wszystko

 

pedagog

Ewa Misiuta

wew. 39

 

 

 

 

psycholog

Małgorzata Szwarc-Niderla

wew. 37

 

 

* Specjalny Ośr.Sz.-Wych.

klasy V, VI i gimnazjum

(trudności szkolne,

orzecznictwo)

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUDNOŚCI

WYCHOWAWCZE

I

PROFILAKTYKA

 

pokój Nr 10

pokój Nr 10

 

 

 

 

 

 

* ogólne niepowodzenia szkolne

(bez dysleksji rozwojowej)

(nie dotyczy szkół

podstawowych i gimnazjów)

* diagnoza

* opiniowanie

* orzecznictwo

* terapia

* praca warsztatowa

* działalność profilaktyczno –

edukacyjna

* poradnictwo

* współpraca ze szkołami

i nauczycielami

 

 

 

 

* Szkoły Podst. Nr: 2,3,7,10

* Gimnazja Nr: 1,2,3,7

* ZSPonadgimn. Nr 3 i 4

* LO Nr I, III

* ZDZ, OHP, WSHE – ZSZ

* PLSPlastycznych

* Bursa Międzyszkolna Nr 2

* LIDER

 

 

 

 

 

 

 

pedagog

Maria Dyrda

wew. 40

 

psycholog

Joanna

Kupczyńska-Juszczak

wew. 40

 

 

 

 

 

 

TRUDNOŚCI

WYCHOWAWCZE

I

PROFILAKTYKA

 

pokój Nr 10

pokój Nr 7

 

 

 

 

* ogólne niepowodzenia szkolne

(bez dysleksji rozwojowej)

(nie dotyczy szkół

podstawowych i gimnazjów)

* diagnoza

* opiniowanie

* orzecznictwo

* terapia

* praca warsztatowa

* działalność profilaktyczno –

edukacyjna

* poradnictwo

* współpraca ze szkołami

i nauczycielami

 

 

 

 

* Szk. Pod. Nr:4,6,8,9,

Społeczna i Katolicka

* Gimnazja Nr:4,5,6, Społeczne

i Katolickie

* SZPonadgim. Nr: 1,2,5

* LO Nr II, Prywatne (Haleja),

Społeczne,

* CKU

* Centrum Szkół Technicznych

 

 

 

pedagog Maria Dyrda

(tylko diagnoza pedagogicz.)

wew. 40

 

 

 

 

 

psycholog

Jolanta Juszczak

wew. 37

* Specjalna Szkoła

Ponadgimnazjalna

(orzecznictwo, trudności

szkolne i wychowawcze)

* Dom Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACJA

SZKOLNA

I ZAWODOWA

 

pokój Nr 11

 

 

 

 

 

 

 

* diagnoza

* opiniowanie

* orientacja szkolna i zawodowa

* poradnictwo zawodowe

* zajęcia aktywizujące do

wyboru szkoły i zawodu

* współpraca ze szkołami

i placówkami

 

* Dom Pomocy Społecznej

ul. Żdanowska 3

* szkoły podstawowe

* gimnazja

* klasy V, VI specjalne

* gimnazjum specjalne

* szkoły ponadgimnazjalne

specjalne: (trudności szkolne,

orzecznictwo)

 

 

pedagog

Zofia

Landrat- Gregorczyk

wew. 41

 

 

* orientacja szkolna i zawodowa

* poradnictwo zawodowe

* zajęcia przygotowujące do

wybory kierunku studiów

i podjęcia pierwszej pracy

* współpraca ze szkołami

i placówkami

 

 

 

 

* szkoły ponadgimnazjalne

 

 

 

 

 

psycholog

Urszula Juszczak

wew. 41

 

 

 

Organizacja pracy została zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 sierpnia 2009r.