Czas pracy

TYGODNIOWY CZAS PRACY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
w roku szkolnym 2020/2021
Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 27.08.2020 r. Uchwała Nr 26/2020
Obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.