Przemoc

Szanowni Rodzice, Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni występującymi aktami przemocy wśród dzieci i młodzieży, aby nieco przybliżyć i pozwolić zrozumieć Państwu zjawisko przemocy rówieśniczej opracowaliśmy krótką prezentację wraz z linkami do filmów i opracowań. Zachęcamy do zapoznania się, aby skutecznie im zapobiegać. Z wyrazami szacunku, Maria Sakowicz Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu

Wszystko o Treningu Umiejętności Społecznych.

Co to jest TUS? TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z dziećmi, które przejawiają trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym. Zajęcia te mają na celu zdobycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich. Zdolności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamanie błędnych schematów i sposobów reagowania.… Dowiedz się więcej »

Informacja na temat przedsięwzięcia grantowego pod nazwą: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego województwa lubelskiego”

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu jest realizatorem przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego  województwa lubelskiego” realizowanego w ramach projektu grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II — Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy,… Dowiedz się więcej »

Informacja o XIX Konferencji Naukowej

Informacja o XIX Konferencji Naukowej organizowanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Zamościu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość, pod tytułem: „Edukacja i wychowanie dzieci z zaburzeniami zachowania” Data: 21 listopada 2022 roku Miejsce: sala nr 1  CKF  w Zamościu ul. Odrodzenia 9 21 listopada 2022 roku w sali   nr 1 Centrum Kultury Filmowej  … Dowiedz się więcej »

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

1.„Wybieram szkołę ponadpodstawową  i zawód” – warsztat psychologiczny dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, którego celem jest skonfrontowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z wymaganiami stawianymi przez szkoły ponadpodstawowe i rynek pracy. 2. ,, Kim chcę być?” – warsztat psychologiczny dla uczniów klas III liceum ogólnokształcącego w trakcie którego uczniowie mają okazję przygotować się do  aktywnego… Dowiedz się więcej »

ZAPROSZENIE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Zamościu zaprasza na: Spotkanie doradców zawodowych Data spotkania: 20.10.2022r. godz. 900 Miejsce spotkania: świetlica Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Zamościu  ul. Okrzei 24 Zapraszamy doradców zawodowych zatrudnionych w zamojskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Celem spotkania będzie nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń i opracowanie wspólnego frontu działań na rzecz… Dowiedz się więcej »