OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

1.„Wybieram szkołę ponadpodstawową  i zawód” – warsztat psychologiczny dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, którego celem jest skonfrontowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z wymaganiami stawianymi przez szkoły ponadpodstawowe i rynek pracy.

2. ,, Kim chcę być?” – warsztat psychologiczny dla uczniów klas III liceum ogólnokształcącego w trakcie którego uczniowie mają okazję przygotować się do  aktywnego wyboru dalszej drogi kształcenia i wejścia na rynek pracy.

3. ,,Pierwsze kroki na rynku pracy,, – warsztat psychologiczny dla uczniów klas IV technikum przygotowujący uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy – autoprezentacja, rozmowa z pracodawcą.

3..Zadania statutowe:

– indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych, która zawiera ocenę zainteresowań, uzdolnień  i umiejętności, które są podstawą planowania ścieżki zawodowej (wybór szkoły średniej czy kierunku studiów). 

– prelekcje i warsztaty tematyczne dla rodziców (wspieranie dziecka w wyborze szkoły średniej i planowaniu dalszego kierunku kształcenia czy ścieżki zawodowej; przeprowadzenia spotkania na konkretny podany temat z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego ).

– warsztaty tematyczne dla nauczycieli i rad pedagogicznych w zakresie tematyki związanej z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Doradztwo zawodowe, Oferta dla dzieci i młodzieży, Oferta poradni | Możliwość komentowania OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO została wyłączona

ZAPROSZENIE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Zamościu zaprasza na:

Spotkanie doradców zawodowych

Data spotkania: 20.10.2022r. godz. 900

Miejsce spotkania: świetlica Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Zamościu  ul. Okrzei 24

Zapraszamy doradców zawodowych zatrudnionych w zamojskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem spotkania będzie nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń i opracowanie wspólnego frontu działań na rzecz uczniów przygotowujących się do wyboru dalszego kierunku kształcenia i wejścia na rynek pracy.

 

Spotkanie poprowadzą: doradcy zawodowi Poradni – Urszula Juszczak i Ewa Bondyra.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do 19 października 2022 roku do g. 1500               pod nr tel. 84 639 56 99 lub na adres e-mail: pppnr1@pppnr1.enetia.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Doradztwo zawodowe | Możliwość komentowania ZAPROSZENIE została wyłączona

ORGANIZACJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Organizacja pracy | Możliwość komentowania ORGANIZACJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU została wyłączona

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, CZAS PRACY PORADNI | Możliwość komentowania PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU NA ROK SZKOLNY 2022/2023 została wyłączona

Порядок винесення судових рішень на дітей-інвалідів з України

Психолого-педагогічною консультацією № 1 м. Замостя

Діти-інваліди з України, які зараз проживають у Замості, можуть отриматиу Психолого-педагогічному консультативному центрі No1 у рішенні про необхідність спеціальної освіти або рішення про необхідність реабілітаційно-освітньої діяльності.

Суддівська група консультаційного центру видає рішення для дітей та учнів, які зараз відвідують дитсадки та школи Замостя, а також дітей, які ще не приступили до навчання. Рішення видається з метою адаптації навчання до потреб і можливостей дитини. Довідка про необхідність спеціальної освіти видається дітям:

• глухий,

• з порушеннями слуху,

• сліпий,

• слабозорих,

• з руховими вадами, включаючи афазію,

• з легкою, середньою або тяжкою розумовою недостатністю,

• з аутизмом, включаючи синдром Аспергера,

• з множинними вадами.

Діти з глибокою інтелектуальною недостатністю отримують рішення про необхідність реабілітаційно-освітньої діяльності. Приймаємо заяву дитини в поліклініку за телефоном за номером тел:

(84) 639-56-99 або особисто (вул. Окржей 24).

Фахівці, які приймають звіт, узгоджують дати проведення діагностичних зустрічей у поліклініці з особою, яка звітує. Якщо батьки/опікуни мають або мають медичні документи про стан здоров’я дитини Висновок  про комплексну оцiнку з IРЦ (Iнкюзивно-Ресурсный Центр)/Заключение о комплексной оценке с ИРЦ (Инклюзивно-Ресурсный Центр) вони повинні надати ці документи діагностам (без необхідності перекладати їх польською мовою присяжними перекладачами).

Під час діагностичних зустрічей проводиться бесіда з батьком/опікуном, а функціонування дитини оцінюється психологом, педагогом, логопедом. Також аналізується надана документація. У разі відсутності відповідної медичної документації діагности можуть попросити батьків/опікуна дитини отримати її у медичних спеціалістів у Польщі. У обґрунтованих випадках медичні питання, пов’язані з винесенням судового рішення, може вирішувати лікар, який є членом Суддівської групи.

Заява про ухвалення рішення подається батьком або особою, яка здійснює тимчасову опіку над дитиною (встановлюється Сімейним судом).

Арбітражний суд виносить рішення не пізніше 30 днів з дня подання заяви одним із батьків/опікунів дитини.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Порядок винесення судових рішень на дітей-інвалідів з України została wyłączona

Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Poradniki | Możliwość komentowania Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej została wyłączona

Poradnik dla rodziców – Bezpieczne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Poradniki | Możliwość komentowania Poradnik dla rodziców – Bezpieczne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym została wyłączona

Uwaga Rodzice i  Uczniowie  klas ósmych!

 Informujemy Państwa, że w ramach akcji Lubelskiego Kuratorium Oświaty:  „Zawodowy strzał w10!” -„Tydzień wyboru drogi kształcenia!”– od 7 do 11 marca 2022 r.,
w godzinach od 14.00 do 18.00 służymy pomocą w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych.
Możecie skontaktować się telefonicznie z doradcami zawodowymi, pod numerami telefonów: 84 639 56 99 lub 84 639 07 09 (wew. 41 lub 42) i  porozmawiać o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się
w dokonanych już wyborach.

W indywidualnych przypadkach można zawsze umówić się w naszej poradni na indywidualną poradę zawodową.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Doradztwo zawodowe | Możliwość komentowania Uwaga Rodzice i  Uczniowie  klas ósmych! została wyłączona

Jak udzielać wsparcia psychicznego uchodźcom?

MINIPORADNIK DLA WOLONTARIUSZY.

Opracowała psycholog Małgorzata Szwarc-Niderla

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Poradniki | Możliwość komentowania Jak udzielać wsparcia psychicznego uchodźcom? została wyłączona

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Poradniki | Możliwość komentowania Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? została wyłączona