http://www.men.gov.pl/ – Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.kuratorium.lublin.pl/ – Kuratorium Oświaty w Lublinie

http://www.brpd.gov.pl/ – Rzecznik Praw Dziecka

http://www.fdds.pl/ – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

http://www.parpa.pl/  – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.ptd.edu.pl/ – Polskie Towarzystwo Dysleksji

http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/ – Polskie Towarzystwo Logopedyczne

http://www.autyzmlublin.pl/ – Fundacja ALPHA

http://www.synapsis.org.pl/ – Fundacja SYNAPSIS

http://www.bardziejkochani.pl/ – Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa

http://www.mcpr.zamosc.pl/ – Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

http://www.ore.edu.pl/ – Ośrodek Rozwoju Edukacji

http://www.ibe.edu.pl/pl/ – Instytut Badań Pedagogicznych

http://www.wsip.pl/ – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

http://harmonia.edu.pl/ – Wydawnictwo Harmonia

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON:

https://www.operon.pl/

http://www.ortograffiti.pl/

http://akademiaortograffiti.pl/

http://www.lscdn.pl/ – Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

http://www.profesor.pl/ – serwis edukacyjny  

http://www.oswiata.org.pl/ – portal społeczności oświatowej

pomoc w NET dla młodych internautów:

http://www.dzieckowsieci.fdn.pl/

http://www.cyberprzemoc.pl/

http://www.sieciaki.pl/ – poznaj bezpieczny internet

http://www.necio.pl/ – zabawa w internet

Iconic One Theme | Powered by Wordpress
Skip to content