Szkoła dla Rodziców

przez | 16 października 2013

OFERTA DLA RODZICÓW

 

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu

zaprasza rodziców chcących podnieść swoje umiejętności wychowawcze

na zajęcia warsztatowe:

Szkoła dla Rodziców”

 

Jest to program zajęć stworzony przez znane na całym świecie specjalistki

w dziedzinie sztuki komunikowania się z dziećmi: Adele Faber i Elaine Mazlish.

Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby do nas mówiły”

 

Autorki przez wiele lat zajmowały się problematyką wychowania. Analizowały sposoby komunikowania się i prowadzenia dialogu z dziećmi. Badały dlaczego jedni rodzice całkiem dobrze sobie radzą z dziećmi i dlaczego to się nie udaje innym. Same, jako matki wielokrotnie, tak jak wielu rodziców, doznawały porażek wychowawczych. Doszły do wniosku, że dzieci tak naprawdę nie buntują się przeciwko swoim rodzicom, ale przeciwko metodom wychowawczym, jakimi posługują się rodzice.

Problemy dziecka najczęściej są przejawem nieumiejętności postępowania z nim rodziców. Szczególną rolę w efektywnym rodzicielstwie pełnią umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci.

Szkoła nie tyle uczy nowych metod czy technik, a raczej:

  • uświadamia rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego. Oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zmienić siebie.

  • ukazuje prawdę, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości.

  • pozwala na pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, ułatwia zakwestionowanie niektórych funkcjonujących stereotypów i mitów odnośnie do wychowania.

W trakcie zajęć uczymy rodziców praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi. Trzeba mieć jednak świadomość, że “uczyć” nie oznacza jeszcze “nauczyć”. Wychowanie jest procesem. Szkoła pokazuje, w jakim kierunku

i w jaki sposób proces ten można realizować. Efekty zależą od zaangażowania

i wytrwałości samych rodziców.

Zajęcia odbywają się w grupach nie większych niż 12-15-osobowych.

Obejmują 10 cotygodniowych 2-godzinnych spotkań.

 

Zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się:

  • telefonicznie dzwoniąc pod numer poradni: 84 6395699

  • lub bezpośrednio z psychologami prowadzącymi zajęcia:

    Urszulą Kowalczyk – pokój nr 12

    Anną Teterycz – pokój nr 3

 

Miłość to słowa i czyny.  Umiejętność rozmowy z dzieckiem i jego zrozumienie 
odgrywają szczególną rolę. Kochać, to w taki sposób rozmawiać
z drugim
człowiekiem i tak wobec niego postępować, by służyło
to jego rozwojowi,
wprowadziło w świat piękna, dobra i prawdy.
Dzieciństwo nie jest jedynie
przygotowaniem do życia, jak często
uważamy myśląc o dzieciach, lecz już
jest prawdziwym życiem.