Szkolenia koordynatorów

przez | 16 października 2013

 

 

 

 

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu rozpoczęła nowy cykl szkoleń dla koordynatorów zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach i gimnazjach.

10 czerwca 2011 r. odbyło się szkolenie dla koordynatorów przedszkoli.

Oferta naszej poradni dotyczy wspierania szkół i placówek w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, współpracy, współdziałaniu i ujednoliceniu działań w tym zakresie.

Podczas pierwszego spotkania nauczyciele – koordynatorzy z zamojskich przedszkoli poza wiedzą teoretyczną dotyczącą zasad tworzenia planów działań wspierających, kart indywidualnych potrzeb, indywidualnych planów edukacyjno – terapeutycznych, wypracowali zasady współpracy z poradnią, ustalili kolejne spotkania, opracowali przykładowy plan i program.

W dniu 11 stycznia 2012 roku odbyło się szkolenie dla koordyntorów pomocy psychologiczno – pedagogicznej w gimnazjach, podczas którego uczestnicy mogli podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w gimnazjach według nowej formuły. Pracownicy poradni przekazali też informacje na temat ewaluacji i monitorowania efektów dotychczasowych form pracy z uczniami, w tym istostnej roli specjalistów poradni w przypadku braku załozonych efektów pracy (istotna diagnoza kontrolna wporadni), roli psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego w pracach zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych. Spotkanie pokazało, że nowe przepsy dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej umożliwiają zespołową pracę nauczycieli na rzecz ucznia z problemami, istotną rolę współpracy z rodzicami, a także dały poczucie, że zmiany dazą się „oswoić” przy rozsądnym podejściu do problemu.

Na dzień 3 marca 2012 roku planowane jest drugie szkolenie dla koordynatorów pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z wynikami przesiewowych badań logopedycznych przeprowadzonych przez logopedów poradni. Zostanie tez przekazana im wiedza dotycząca wad wymowy oraz metod pracy z dziećmi z wadami wymowy i stymulacji rowoju mowy u dzieci.

Wyrażamy nadzieję, że nasza pomoc będzie dla Państwa przydatna. W przyszłości planujemy dalsze szkolenia dla koordynatorów pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.