Techniki stymulujące wyobraźnię twórczą u dzieci

przez | 16 października 2013

1.Cechy wytworu

 

– trafność,

– oryginalność,

– niezwykłość,

– konieczność,

– wartość estetyczna.

2. Reakcja psychiczna odbiorcy

– skuteczne zdziwienie,

– początkowa nieufność,

– efekt powtórnej oceny,

– nigdy bym na to nie wpadł/wpadła

– tak bym właśnie zrobił/zrobiła

3. Cechy procesu myślenia

– ruchliwość,

– synteza,

– aktywny stosunek do tworzenia,

– przełamanie bloku mentalnego,

– działanie w sytuacji niedoboru.

Zmianę w podejściu do twórczości spowodował Guilford, który opracował rozbudowany model intelektu człowieka, uwzględniający całość zdolności intelektualnych. Każdą z tych zdolności można rozpatrywać w trzech aspektach:

● operacji umysłowych,

● treści będących przedmiotem tych operacji,

● wytworów.

Wśród operacji intelektualnych Guilford wyróżnia operacje myślenia konwergencyjnego i operacje myślenia dywergencyjnego. (Nęcka,2002).

Myślenie konwergencyjne, czyli inaczej zbieżne; są to operacje umysłowe wykonywane        w sytuacjach problemowych, które maja w zasadzie jedno rozwiązanie, jedną odpowiedź(większość zadań matematycznych, testów wiadomości, jakie stosuje się w szkole ma właśnie taki charakter),

Myślenie dywergencyjne, czyli inaczej otwarte; są to operacje intelektualne wykonywane podczas rozwiązywania problemów o wielu rozwiązaniach, jest to generowanie licznych pomysłów na rozwiązanie tego samego problemu.

Guilford rozróżnia trzy kryteria myślenia dywergencyjnego:

  1. płynność myślenia: jest to wytwarzanie w krótkim czasie wielu pomysłów. Im większa jest zdolność do wytwarzania pomysłów tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się trafnego rozwiązania. Autor wyróżnia kilka rodzajów płynności:

a)płynność słowną

b)płynność ideacyjną

c)płynność skojarzeniową (Nęcka,2002,str27)

  1. giętkość myślenia: jest to zdolność do wytwarzania jakościowo różnych pomysłów i zmiany kierunku poszukiwań. Rozróżniamy giętkość:

– spontaniczną,

– adaptacyjną.

  1. oryginalność myślenia: jest to zdolność do wytwarzania i dostrzegania nowych, niezwykłych, niepowtarzalnych rozwiązań.