Uwaga Rodzice i  Uczniowie  klas ósmych!

 Informujemy Państwa, że w ramach akcji Lubelskiego Kuratorium Oświaty:  „Zawodowy strzał w10!” -„Tydzień wyboru drogi kształcenia!”– od 7 do 11 marca 2022 r.,
w godzinach od 14.00 do 18.00 służymy pomocą w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych.
Możecie skontaktować się telefonicznie z doradcami zawodowymi, pod numerami telefonów: 84 639 56 99 lub 84 639 07 09 (wew. 41 lub 42) i  porozmawiać o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się
w dokonanych już wyborach.

W indywidualnych przypadkach można zawsze umówić się w naszej poradni na indywidualną poradę zawodową.