Warsztat „Metody pracy z dziećmi z objawami nadpobudliwości psychoruchowej i z zaburzeniami koncentracji uwagi”.

przez | 16 października 2013


Czas trwania: 10 godzin (2 x 5 godzin – piątek, sobota).

Grupa: 14 – 18 osób.

Termin: do uzgodnienia.

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1.

Prowadzące: mgr Maria Dyrda,

mgr Joanna Kupczyńska – Juszczak.

Warsztat zapoznaje z wybranymi metodami pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi.