Warsztat „Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne”.

przez | 16 października 2013
 

 

Czas trwania: 32 godziny (4 x 8 godzin – piątek, sobota).

Grupa: 8 – 15 osób

Termin: do uzgodnienia

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1.

Prowadzące: mgr Maria Dyrda,

mgr Joanna Kupczyńska – Juszczak,

mgr Jolanta Juszczak.

Warsztat ten ma na celu zapoznanie z metodami pracy

z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne.