Wolontariat – „Starszy brat – starsza siostra”

przez | 16 października 2013

WOLONTARIAT – „STARSZY BRAT – STARSZA SIOSTRA”

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu we współpracy z I i II Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu od kilku lat prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.

Wolontariusze z wymienionych szkół ponadgimnazjalnych pomagają skutecznie w przypadku trudności z poszczególnych przedmiotów (matematyka, języki obce, j. polski i inne).

 

Zasady naboru:

 

  • koordynator wolontariatu z ramienia poradni we wrześniu tworzy listy osób chętnych do korzystania z pomocy wolontariuszy,
  • odbywa się jedno spotkanie, w którym uczestniczy koordynator, wolontariusz i wybrany zgodnie z kolejnością zgłoszenia podopieczny z rodzicami/opiekunami,
  • na spotkaniu ustalane są zasady pracy i podpisywany jest kontrakt,
  • spotkania w parach (wolontariusz – podopieczny) odbywają się na terenie poradni, w domu podopiecznego lub w szkole (zgodnie ze wstępnymi ustaleniami) i mają za cel pomoc w nauce określonych przedmiotów szkolnych,
  • systematyka spotkań – nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie krócej niż 1 godzina zegarowa,
  • pomoc świadczona przez wolontariuszy jest nieodpłatna i dobrowolna.

 

Wolontariat „Starszy brat – starsza siostra” jest formą, która cieszy się ogromną popularnością, głównie ze względu na wysoką skuteczność pomocy, o czym świadczy stale zapełniająca się lista osób chętnych do skorzystania.

 

 

Koordynator: M. Dyrda (84 639 56 99).