Wsparcie psychologiczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu dla osób dotkniętych traumatycznymi wydarzeniami na Ukrainie

Wstrząśnięci losem naszych sąsiadów Ukraińców, pracownicy poradni deklarują pomoc
i wsparcie psychologiczne w kryzysie, zarówno osobom bezpośrednio dotkniętym traumatycznymi wydarzeniami, jak i dzieciom, młodzieży i ich rodzicom zamojskich szkół
i placówek. Chętnie poradzimy jak rozmawiać z dziećmi o wydarzeniach, jak radzić sobie
z niepewnością, stresem i tym podobnymi problemami.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.