Wychować szczęśliwe dziecko – wskazówki dla rodziców

przez | 16 października 2013

„Dla naszych dzieci miłość oznacza poświęcony im czas”

P. Callaway

 

 

Wychować szczęśliwe dziecko – wskazówki dla rodziców

Kiedy podczas zajęć z rodzicami wspólnie zastanawiamy się o co tak naprawdę chodzi nam w wychowywaniu naszych dzieci, jakich postaw i zachowań od nich oczekujemy, do czego je wychowujemy, jakie one mają być w przyszłości – sporządzamy bardzo długą listę, która uświadamia nam, że wychowanie to bardzo złożony proces. Obok szeregu stwierdzeń, takich jak: chcemy wychować nasze dzieci do miłości, dobroci, uczciwości, prawdomówności, samodzielności, zaradności, odpowiedzialności, szacunku do siebie i innych, wrażliwości, otwartości, szczerości, zawsze pojawia się : chcemy żeby nasze dziecko było szczęśliwe.

Co to znaczy szczęśliwe dziecko, szczęśliwy człowiek? Dla mnie szczęśliwy człowiek to ktoś, kto akceptuje siebie takim, jakim jest, taki, który żyje w harmonii ze sobą i ze światem, dobrze czuje się z sobą samym i z innymi ludźmi, taki, który pozytywnie patrzy na świat i na to, co przynosi życie, potrafi radzić sobie z trudnościami, konstruktywnie rozwiązywać problemy, odważnie stawia czoła przeciwnościom losu. W końcu taki, który kocha i jest kochany, ma przyjaciół, żyje ciekawie, ma swoje pasje i zainteresowania, lubi pracę, którą wykonuje, rozwija się osobiście i duchowo. Nie jest to proste, do bycia szczęśliwym dojrzewa się niekiedy całymi latami. Czasem tworzymy sobie złudzenia szczęścia, dążymy do czegoś bardzo długo, przekonani, że to nas uszczęśliwi, a tak naprawdę dalej czujemy się niespełnieni.

Trudno wychować szczęśliwe dziecko, sprawić żeby miało udane, radosne dzieciństwo, jeśli samemu nie jest się szczęśliwym.

Tak więc pierwsze i podstawowe przykazanie dla rodziców brzmi:

 

– Zacznij od siebie, zadbaj o swoje życie, spróbuj odzyskać harmonię wewnętrzną, rozwiązać problemy, które odsuwają cię od dziecka.

Dla twojego dziecka bardzo ważne jest twoje samopoczucie, twoje nastawienie do życia, twój system wartości. Pamiętaj, że dziecko czuje i przejmuje twoje lęki i niepokoje.

 

W wychowywaniu swojego dziecka kieruj się przede wszystkim głosem serca a także ucz się mądrego rodzicielstwa:

 

– Naucz się słuchać swojego dziecka. Tak wiele chciałby ci powiedzieć. Pamiętaj, że dla dziecka najważniejsi na świecie są rodzice. Kiedy mówi, staraj się go aktywnie słuchać (nie przerywaj, nie krytykuj, nie praw morałów i.t.p.). Niech poczuje, że jest dla ciebie ważne, że interesujesz się jego sprawami, że masz dla niego czas.

 

– Szanuj uczucia swojego dziecka. Kiedy „miotają” nim silne emocje najbardziej potrzebuje ono twojego zrozumienia. Staraj się nie zaprzeczać uczuciom dziecka, a po prostu je zrozumieć. Pozwól dziecku na wyrażanie swoich uczuć. Pamiętaj, że jest duża różnica między przyzwoleniem na wyrażanie uczuć a przyzwoleniem na działanie pod ich wpływem. Naucz dziecko nazywać uczucia i rozmawiać o nich, dziel się z nim swoimi uczuciami.

 

– Dostrzegaj mocne strony dziecka. Koncentruj się na tym, co dziecko robi dobrze – chwal je za to. Niech czuje się docenione przez ciebie. Stwarzaj mu atmosferę zaufania. To zachęci je do współpracy i wzmocni poczucie własnej wartości.

 

– Wychowuj dziecko do samodzielności. Pamiętaj, że ono pragnie się rozwijać, uczyć się wciąż nowych umiejętności. Sukces napawa je dumą i wiarą w siebie. Umożliwiaj dziecku mierzenie się z nowymi zadaniami, dyskretnie zachęcaj i pomagaj, i zawsze doceniaj jego wysiłki. Nigdy nie rób za dziecko tego, co może wykonać ono samodzielnie.

 

– Stawiaj dziecku granice, pokazuj, co jest dobre a co złe, co mu można a czego nie wolno. Dziecko potrzebuje zasad i reguł po to, by czuć się bezpiecznie. To ty kształtujesz jego system wartości. Staraj się być stanowczym i konsekwentnym rodzicem.

 

– Mów otwarcie o swoich oczekiwaniach, jasno formułuj wymagania. Dziecku bardzo zależy na tym, by rodzice byli zadowoleni.

Stawiaj dziecku wymagania odpowiednio do jego możliwości.

 

– Wysłuchuj potrzeb dziecka, ale nie zmuszaj się do zaspokajania wszystkich. Naucz się mówić „nie” nie czując się jednocześnie winnym ani nie zrażając przy tym dziecka.

 

– Pozwól dziecku dokonywać wyboru. To daje mu poczucie, że może decydować o sobie, uczy go odpowiedzialności i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

– Zamiast stosowania kar staraj się, by dziecko odczuwało konsekwencje swoich nieodpowiednich zachowań czy działań.

Pamiętaj by dawać dziecku do zrozumienia, że nie akceptujesz zachowania, ale zawsze akceptujesz jego.

 

– Zwracaj uwagę na to jakie komunikaty otrzymuje twoje dziecko na swój temat od otoczenia. Z całą pewnością kształtują one jego opinię o sobie samym i sprawiają, że zachowuje się ono w sposób, jakiego spodziewa się otoczenie.

 

– Nie porównuj swojego dziecka z innymi, nigdy nie zawstydzaj ani nie ośmieszaj. Takie zachowania upokarzają je i obniżają jego samoocenę.

 

– Starajcie się wspólnie rozwiązywać problemy i konflikty. Proś zawsze dziecko o wyrażanie swojego zdania. Niech ono także poszukuje rozwiązań. Naucz się dzielić swoją odpowiedzialnością i decyzjami z dzieckiem.

 

– Ciesz się i baw z dzieckiem. Poświęcaj mu swój czas i uwagę- będzie czuło się wtedy kochane i ważne. Dbaj o pozytywną atmosferę w domu.

 

– Okazuj dziecku bezinteresowną miłość!

 

– Pamiętaj, że nie ma rodziców idealnych. Wszyscy popełniamy błędy, ale na sukces w wychowywaniu dzieci mogą liczyć ci rodzice, którzy potrafią przyznać się do swoich błędów i próbują je naprawiać.

 

– Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie ze swoim dzieckiem – poszukaj pomocy.