XI konferencja naukowa

przez | 3 stycznia 2021

XI Konferencja Naukowa

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu w dniu 14 listopada 2014 roku organizuje kolejną XI Konferencję Naukową.


XI Konferencja Naukowa będzie nosiła tytuł:

Czego Jaś się nie nauczy…..” – czyli o wspieraniu dziecka podejmującego naukę w szkole

XI Konferencji Naukowej przyświecać będą słowa słynnego amerykańskiego psychologa Philipa Georga Zimbrado:


„Każde dziecko powinno czuć, że szkoła pomaga mu stać się lepszym człowiekiem. Bohaterem”.


Tematyka XI Konferencji Naukowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych na wiedzę i edukację z zakresu dojrzałości szkolnej oraz gotowości podjęcia przez dziecko nauki w szkole oraz wspieraniu rozwoju dziecka w pierwszych latach nauki. Problematyka ta jest
także zbieżna z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015.


XI Konferencja adresowana jest do pedagogów szkolnych oraz nauczycieli wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkoli i klas I –III szkół podstawowych z terenu miasta Zamościa. Konferencja ma charakter zamknięty.


Wykładowcą będzie prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska z Instytutu Psychologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; lider Zespołu Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie; zastępca przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk.Pani profesor jest uznanym w kraju i za granicą autorytetem w dziedzinie edukacji szkolnej. Pani Profesor wygłosi wykład na temat: „Gotowość szkolna: perspektywa dziecka, rodziny i szkoły”.


Z racji wagi podejmowanej w bieżącym roku tematyki oraz osoby wykładowcy XI Konferencja Naukowa została objęta honorowym patronatem Pana Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty.


XI Konferencja Naukowa, jak każda z organizowanych od 2005 roku przez poradnię konferencji, odbywa się dzięki wydatnemu wsparciu Pana Marcina Zamoyskiego Prezydenta Miasta Zamość.

Pani prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska podczas XI Konferencji Naukowej w Zamościu w swoich wykładach podkreśli istotę roli wsparcia dorosłego dla dziecka. Szczególnie waga tej pomocy ma znaczenie w obliczu obecnie następującej zmiany – wkraczaniu dzieci 6 – letnich w edukację szkolną. Stąd Pani Profesor wraz z Zespołemopracowała cenną pomoc dla nauczycieli, rodziców i innych osób pracujących z dziećmi, jest to: „Wyprawka dla nauczyciela klasy pierwszej.


Kompendium wiedzy o sześciolatku”, którą za zgodą Pani Profesor umieszczamy na naszej stronie.

Pobierz „Kompendium wiedzy o sześciolatku”

Pobierz „Program XI Konferencji”

Umieszczamy prezentacje z wykładu Pani prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej wygłoszonego podczas XI Konferencji Naukowej:

Pobierz „Gotowość szkolna dziecka rodziny i szkoły”

Pobierz „Dziecko w szkole RAZEM i 11 kompetencji”