Zajęcia teatralne w Poradni

przez | 16 października 2013

 

Zajęcia teatralne w Poradni

 

Od 2008 roku poradnia oferuje bezpłatne grupowe zajęcia teatralne dla dzieci przedszkolnych ( 5, 6 letnich ) oraz uczniów klas I SP z terenu Zamościa.

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga Joannę Blaszka – mającego wieloletnie doświadczenie z zakresu terapii poprzez oddziaływania teatralne.

Odbywają się raz w tygodniu.

Podstawą zakwalifikowania jest chęć uczestnictwa w zajęciach.

Nie są oceniane zdolności artystyczne.

Celem zajęć jest terapia poprzez zabawy teatralne.

Tematyka, cele szczegółowe poszczególnych spotkań wynikają z programu grupowych zajęć teatralnych opracowanego przez pedagoga na podstawie indywidualnych programów poszczególnych dzieci.

 

Podejmowane przez uczestników zadania – w formie zabawy umożliwiają m.in. :

  • eliminowanie zahamowań, lęków,
  • zmniejszanie stopnia pobudzenia ruchowego,
  • rozwijanie spostrzegawczości
  • zwiększanie stopnia koncentracji uwagi słuchowej i wzrokowej,
  • rozwijanie twórczego myślenia, działania,
  • rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji,
  • zwiększanie plastyczności, swobody ruchów.

 

Oczekiwane efekty:

pozytywne zmiany u uczestników wynikające z indywidualnych programów.

Zgłoszenia przyjmowane są przez pedagoga mgr Joannę Blaszka na początku każdego roku szkolnego (we wrześniu i w październiku ) pod numerem telefonu poradni: 84- 639 56 99

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZAPRASZAMY!!!