Zawody przyszłości

przez | 16 października 2013

Zawody przyszłości

 

„Jaką wybrać szkołę, kierunek studiów aby być pewnym otrzymania pracy?”

To najczęściej zadawane pytanie przez młodzież zamierzającą się dalej kształcić.

Z prognozy ekspertów z Międzynarodowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych wynika, że pracy nie powinno zabraknąć w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami, biznesem i informacją.

 

Według tychże prognoz najwięcej miejsc pracy powstanie w takich dziedzinach jak:

·Informatyka, telekomunikacja, Internet i technologie informatyczne

·Ochrona środowiska (usługi na rzecz środowiska, produkcja urządzeń i materiałów, edukacja, konsultacje, promocja, współpraca międzynarodowa)

·Biotechnologia

·Eksploatacja morza i dna morskiego (eksploatacja surowców z dna morskiego, podwodnych źródeł ropy i gazu )

·Obsługa procesów integracji regionalnej (specjaliści zajmujący się obsługą funduszy unijnych oraz zdobywaniem funduszy międzynarodowych na rozwój regionalny)

·Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

·Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowej opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi

·Kultura popularna i przemysł rozrywkowy (wszelkie usługi związane z zagospodarowaniem czasu wolnego)

·Edukacja (specjaliści od szkoleń i kształcenia ustawicznego, od edukacji za pomocą Internetu)


Z prognoz tych wynika, że pracownicy będą potrzebni przede wszystkim w następujących zawodach:

·Specjaliści i eksperci techniczni Internetu (np. projektant stron www, administrator systemów internetowych) – specjalizacja jest prowadzona na informatyce na niektórych uczelniach technicznych

·Analitycy i inżynierowie tworzący oprogramowania (np. inżynier oprogramowania, inżynier bezpieczeństwa danych) – taka specjalizację można zdobyć studiując informatykę na politechnikach i niektórych uniwersytetach

·Specjaliści i eksperci techniczni sieci komputerowych (np. specjalista sieci danych, analityk sieci komputerowych) – specjalizacja istnieje na wszystkich uczelniach prowadzących kierunek informatyka

·Administratorzy sieci komputerowych – konieczne są studia z informatyki na uczelniach technicznych i niektórych uniwersytetach

·Biotechnolog – ten kierunek prowadzony jest przez większość uniwersytetów, politechnik i uczelni rolniczych

·Specjaliści klonowania – trzeba studiować biotechnologię

·Ekspert, doradca ekologiczny – zawód można wykonywać po studiach na kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska

·Inspektor ochrony środowiska – kierunki inżynieria środowiska i ochrona środowiska prowadzone są na wszystkich uniwersytetach oprócz Uniwersytetu Rzeszowskiego i na wszystkich politechnikach oprócz Politechniki Radomskiej

·Inżynierowie i robotnicy oczyszczalni ścieków i monitoringu środowiska, przetwórstwa odpadów i spalarni śmieci oraz technologowie recyklingu – konieczna inżynieria środowiska lub ochrona środowiska na uczelniach technicznych

·Bioinżynier genetyczny – specjalizacja na kierunku biotechnologia

·Technolog zasobów morza – zbliżone specjalizacje prowadzi Uniwersytet Wrocławski, uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, AGH w Krakowie

·Oficer unijny – osoba odpowiedzialna za zdobywanie dla samorządów unijnych funduszy na rozwój. Warto studiować ekonomię, prawo, administrację samorządową lub integrację europejską

·Specjalista ubezpieczeń zdrowotnych – kierunek ubezpieczenia istnieje na uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Radomskiej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach

·Fizykoterapeuta – kierunek istnieje na akademiach medycznych, akademiach wychowania fizycznego, Uniwersytecie Rzeszowskim, Akademii Świętokrzyskiej

·Psychoterapeuta – kierunek psychologia prowadzą prawie wszystkie uniwersytety

·Pracownicy medyczni opieki domowej – kierunek pielęgniarstwo na akademiach medycznych

·Broker informacji – osoba odpowiedzialna za koordynację i administrowanie systemów informacyjnych i odpowiedzialny za szkolenie pracowników

·Specjalista ds. kultury firm – dba o integrację pracowników w firmie. Studia z socjologii, psychologii, zarządzania

·Animator parków rozrywki – specjalista od zarządzania i marketingu instytucjami kultury; będzie informował o ofercie parku i promował działalność w obiektach parku. Studia z zarządzania i marketingu lub specjalizacja animator i menedżer kultury (np. na pedagogice)

·Specjalista od przygotowań przemówień – zajęcia z tego zakresu prowadzone są na specjalizacji dziennikarstwo lub public relations na uniwersytetach i akademiach ekonomicznych

·Broker dydaktyczny – wybiera dla klienta najbardziej odpowiednie oferty edukacyjne

 

Wybierając kierunek studiów warto powyższe informacje uwzględnić w decyzji dotyczącej swojej przyszłości zawodowej.

 

Opracowała na podstawie „Rzeczpospolita” – mgr Urszula Juszczak – psycholog, doradca zawodowy.