Orientacja szkolna i zawodowa

Doradztwo zawodowe

Zadania działu:

a)    pomoc uczniom szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych w aktywnym wyborze dalszej drogi kształcenia,

b)    pomoc w doskonaleniu umiejętności związanych z wejściem na rynek pracy,

c)     udział w wywiadówkach dla rodziców uczniów klas trzecich gimnazjum na temat: „Jak wspierać dziecko w wyborze dalszej drogi kształcenia”,

d)    szkoleniowe Rady Pedagogiczne dla wychowawców i nauczycieli: „Jak prowadzić doradztwo edukacyjno–zawodowe w szkole”,

e)    diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i udzielanie porad zawodoznawczych.

Pracownicy:


Urszula Kłonica – psycholog


Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Psychologii UMCS i studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe” w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. W 2015 roku ukończyła Studia Podyplomowe z Coachingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

Praca:

Od 1992 r. pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Dziale orientacji szkolnej i zawodowej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, w tym rozpoznawaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jest przygotowana do indywidualnej pracy z uczniem niezdecydowanym w wyborze dalszej drogi zawodowej oraz pracy grupowej – prowadzi zajęcia warsztatowe przygotowujące uczniów szkół zawodowych do wejścia na rynek pracy.

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

 

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 41

email: juszczakurszula@pppnr1.x.pl