Organizacja pracy w roku szkolnym 2010/2011

przez | 16 października 2013

 

 

 

Organizacja pracy w roku szkolnym 2010/2011

Pobierz

Poradnia obejmuje opieką psychologiczno – pedagogiczną szkoły i placówki znajdujące się na terenie Gminy Miejskiej – Miasta Zamość – tel. 84 639 36 99; tel/fax 84 639 07 09

 

 

Lp.

 

DZIAŁ PRACY

GABINET

ZAKRES POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

WEWNĘTRZNY

PROBLEMATYKA

I RODZAJ CZYNNOŚCI

WIEK DZIECI I MŁODZIEŻY

TEREN POMOCY

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

DIAGNOZA I TERAPIA MAŁEGO DZIECKA

 

pokój Nr 2

 • problemy rozwojowe

  i wychowawcze – dzieci do lat 3 i w wieku przedszkolnym

 • dojrzałość szkolna

 • ogólne niepowodzenia szkolne

  z towarzyszącymi trudnościami

  wychowawczymi

 • ryzyko dysleksji

 • dzieci zdolne

 • opiniowanie

 • orzecznictwo

 • wczesne wspomaganie

 • terapia

 • poradnictwo

 • współpraca ze żłobkami,

  przedszkolami, szkołami

  i placówkami, nauczycielami

 • dzieci do lat 3

 • dzieci w wieku przedszkolnym

 • OR-T dla Dzieci Niepełno.

  Zamość ul. Peowiaków 6A –

  – przedszkole

 • OR-E-Wychowawczy

  Zamość ul. O. Dreszera 14- cały

 

pedagog

Joanna Blaszka

wew. 32

 

psycholog

Anna Teterycz

wew. 32

 

 

II

 

 

LOGOPEDIA

 

pokój Nr 1

 • * zaburzenia mowy

 • * diagnoza

 • * terapia

 • * poradnictwo

 • * współpraca ze żłobkami,

 • przedszkolami, szkołami,

 • placówkami, nauczycielami

 

 

* dzieci do 3 lat

* dzieci w wieku przedszkolnym

* uczniowie wszystkich szkół

* młodzież nie ucząca się

 

surdologopeda

Grażyna Dawid

wew. 34

logopeda

Urszula Pawełczak

wew. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOZA

I TERAPIA

UCZNIA Z

TRUDNOŚCIAMI

W NAUCE

 

pokój Nr 12

 

 

 

 

 

 • * ogólne niepowodzenia szkolne

 • * dysleksja rozwojowa

 • * dzieci zdolne

 • * diagnoza

 • * opiniowanie

 • * orzecznictwo

 • * terapia

 • * poradnictwo

 • * współpraca ze szkołami

 • i nauczycielami

 • * praca warsztatowa

 • * działalność profilaktyczno –

 • edukacyjna

 

 

 

* klasy I, II, III, IV, V

szkół podstawowych

 

* OR-T dla Dzieci Niepełnospr.

Zamość ul. Peowiaków 6A

klasy I, II, III, IV, V

 

* Młodzieżowy Dom Kultury

 

 

 

 

 

pedagog

Joanna Krulikowska

wew. 42

 

psycholog

Urszula Kowalczyk

wew. 42

 

 

 

DIAGNOZA

I TERAPIA

UCZNIA Z

TRUDNOŚCIAMI

W NAUCE

pokój Nr 8

pokój Nr 11

 

 

* ogólne niepowodzenia szkolne

z towarzyszącymi trudnościami

wychowawczymi

* diagnoza

* opiniowanie

* orzecznictwo

* poradnictwo

* współpraca ze szkołami

i nauczycielami

* terapia

* praca warsztatowa

* działalność profilaktyczno –

edukacyjna

 

 

* klasy VI (bez dysleksji)

* gimnazja

 

* Bursa Międzyszkolna Nr 1

* Dom Dziecka

* Pogotowie Opiekuńcze

* Ośrodek Rehabilitacyjno-

Terapeutyczny dla Dzieci

Niepełnosprawnych – kl. VI

 

 

 

pedagog

Maria Sakowicz

wew. 38

 

psycholog

Małgorzata

Szwarc-Niderla

wew. 37

(terapia rodzin

i socjoterapia + diagnoza dyskalkulii

 

 

DIAGNOZA

I TERAPIA

UCZNIA Z

TRUDNOŚCIAMI

W NAUCE

 

pokój Nr 2

 

* dysleksja rozwojowa

* ogólne niepowodzenia szkolne

* diagnoza

* opiniowanie

* orzecznictwo

* terapia pedagogiczna

* poradnictwo

* współpraca ze szkołami

i nauczycielami

 

* Klasy VI (dysleksja)

 

* Gimnazja (dysleksja)

 

* OR-T dla Dzieci Niepełnos.

Zamość ul. Peowiaków 6A –

gimnazjum

 

SP Nr 3 i Nr 4 – zajęcia grupowe

 

 

 

pedagog

Elżbieta Pietrzak

wew. 34

psycholog

Ewa Bondyra

wew. 34

 

DIAGNOZA

I TERAPIA

UCZNIA Z

TRUDNOŚCIAMI

W NAUCE

pokój Nr 9

pokój Nr 7

 

 

 

* dysleksja rozwojowa

* diagnoza

* opiniowanie

* terapia

* poradnictwo

* współpraca ze szkołami

i placówkami

 

 

* technika, licea profilowane

i ZSZ

psycholog

Ewa Bondyra

wew. 41

* Szkoła Podstawowa Specjalna

* Licea Ogólnokształcące

* Liceum Plastyczne

Psycholog

Urszula Juszczak

wew. 41

* szkoły ponadgimnazjalne

* Szkoły Specjalne:

podstawowa, zawodowa

i przysposabiająca do pracy

 

pedagog

Ewa Misiuta

wew. 39

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUDNOŚCI

WYCHOWAWCZE

I

PROFILAKTYKA

 

pokój Nr 10

pokój Nr 10

 

 

 

 

 

* ogólne niepowodzenia szkolne

(bez dysleksji rozwojowej)

 

 

* ZSPonadgimn. Nr 3 i 4

* LO Nr I, II

* ZDZ, OHP, WSHE – ZSZ

* PLSPlastycznych

* LIDER

 

 

 

 

pedagog

Maria Dyrda

wew. 40

 

psycholog

Joanna

Kupczyńska-Juszczak

wew. 40

 

 

* diagnoza

* opiniowanie

* orzecznictwo

* terapia

* praca warsztatowa

* działalność profilaktyczno –

edukacyjna

* poradnictwo

* współpraca ze szkołami

i nauczycielami

 

* Szkoły Podst. Nr: 2,3,7,10

* Gimnazja Nr: 1,2,3,7

* ZSPonadgimn. Nr 3 i 4

* LO Nr I, II

* ZDZ, OHP (wychowawcze),

* ZSZ Rzemiosł Różnych

* PLSPlastycznych

* Bursa Międzyszkolna Nr 2

* LIDER

 

 

 

TRUDNOŚCI

WYCHOWAWCZE

I

PROFILAKTYKA

 

pokój Nr 10

pokój Nr 7

 

 

 

 

 

* ogólne niepowodzenia szkolne

(bez dysleksji rozwojowej)

 

 

 

 

* SZPonadgim. Nr: 1,2,5

* LO Nr III, Prywatne (Haleja),

Społeczne,

* CKU

* Centrum Szkół Technicznych, * Centrum Szkół Mundurowych

 

pedagog

Maria Dyrda

wew. 41

psycholog

Jolanta Juszczak

wew. 37

* diagnoza

* opiniowanie

* orzecznictwo

* terapia

* praca warsztatowa

* działalność profilaktyczno –

edukacyjna

* poradnictwo

* współpraca ze szkołami

i nauczycielami

 

 

* Katolicka

 

 

 

* Szk. Pod. Nr:4,6,8,9,

Społeczna

* Gimnazja Nr:4,5,6, Społeczne

* SZPonadgim. Nr: 1,2,5

* LO Nr III, Prywatne (Haleja),

Społeczne,

* CKU

* Centrum Szkół Technicznych, * Centrum Szkół Mundurowych

* Specjalna Szkoła

Ponadgimnazjalna

(orzecznictwo, trudności

szkolne i wychowawcze)

 

 

pedagog

Maria Sakowicz

wew. 38

 

pedagog

Maria Dyrda

(tylko diagnoza pedagogicz.)

wew. 40

 

 

psycholog

Jolanta Juszczak

wew. 37

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACJA

SZKOLNA

I ZAWODOWA

 

pokój Nr 11

 

 

 

 

 

 

 

* diagnoza

* opiniowanie

* orientacja szkolna i zawodowa

* poradnictwo zawodowe

* zajęcia aktywizujące do

wyboru szkoły i zawodu

* współpraca ze szkołami

i placówkami

* Dom Pomocy Społecznej

ul. Żdanowska 3

* gimnazjum specjalne (wszystko)

psycholog

Szwarc-Niderla Małgorzata

* Dom Pomocy Społecznej

ul. Żdanowska 3

* gimnazjum specjalne (wszystko)

* gimnazja

pedagog

Zofia

Landrat-Gregorczyk

 

 

* gimnazja (wybór zawodu)

psycholog

Urszula Juszczak

* orientacja szkolna i zawodowa

* poradnictwo zawodowe

* zajęcia przygotowujące do

wybory kierunku studiów

i podjęcia pierwszej pracy

* współpraca ze szkołami

i placówkami

* badanie młodocianych

 

 

 

 

* szkoły ponadgimnazjalnej

 

 

 

 

 

 

psycholog

Urszula Juszczak

 

 

 

 

 

Organizacja pracy poradni została zaopiniowana Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 18/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.