Grupy logopedyczne

przez | 16 października 2013

Grupy logopedyczne

W latach 1993-1997 zrodziła się idea prowadzenia grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci z niepłynnością mowy w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Terapia niepłynności prowadzona była według autorskiego programy Grażyny Dawid i Urszuli Pawełczak.

Sesje grupowe z dziećmi odbywały się raz w tygodniu, a sesje z rodzicami raz w miesiącu. Równocześnie psycholog Anna Teterycz pracowała z matkami dzieci uczestniczących w terapii wg autorskiego programu opartego o gordonowski model wychowania „bez porażek”.

W roku szkolnym 2000/2001 Grażyna Dawid i Urszula Pawełczak rozpoczynają 8 miesięczny cykl spotkań grupowych dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.