Jubileusz 35 – lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu 18.XI,2011 r.

przez | 16 października 2013
Dnia 18 listopada 2011 roku nasza Poradnia obchodziła Jubileusz 35 – lecia działalności.
Na uroczystość
przybyli przedstawiciele organu prowadzącego – Pan Marcin Zamoyski – Prezydent Miasta Zamość , Pan Kazimierz
Chrzanowski – dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość oraz organu
nadzorującego poradnię – Pani Anna Dudek – Janiszewska – Kurator
Oświaty w Lublinie, Pan Jan Lelonek – Kierownik Delegatury w Zamościu LKO.

 
 

Środowisko zamojskie
licznie reprezentowali dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek, ośrodków dla
dzieci niepełnosprawnych, MCPR, sądu, policji. Podczas spotkania dyrektor poradni
Maria Sakowicz zaprezentowała 35 – letnią historię wpisującą się w rozwój edukacji i historię miasta Zamościa
oraz zadnia i dorobek poradni.
Podkreśliła rolę poradni jako jedynej tego typu placówki świadczącej pomoc psychologiczno – pedagogiczną na terenie miasta Zamościa.

Uroczystości dopełnił
wykład dr Tomasza Wacha adiunkta KUL na temat: „Okoliczności potencjalnie
zagrażające sprawności zawodowej – wypalenie zawodowe”.

Serdecznie dziękujemy wszyskim Państwu, którzy swoją obecnością tak liczną, przyczyniliście się do uświetnienia Jubileuszu naszej Poradni. Państwa obecność daje nam przekonanie, że nasze działania mają sens, dodają motywacji do dalszej działalności na rzecz wspierania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży oraz pomocy w procesie wychowania i nauczania nauczycieli, rodziców, opiekunów i wychowawców.