„Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym” – modele pracy z dzieckiem i jego rodzicami.

przez | 16 października 2013

 

Czas trwania: 3 godziny.

Grupa: 10 – 15 osób.

Termin: do uzgodnienia.

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1.

Prowadzące: mgr Alina Olborska.

Warsztat ma na celu ukazanie wybranych modeli pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej; zawiera propozycje dla rodziców.