Porady zawodoznawcze

przez | 16 października 2013

 

 

 

GIMNAZJALISTO

 

 

 

 

JEŚLIMASZPROBLEM

 

ZWYBOREM

 

 

ZAWODUISZKOŁYPONADGIMNAZJALNEJ

 

 

 

 

MOŻESZZAWSZE

 

 

 

 

ZGŁOSIĆSIĘ

 

 

 

 

DO NASZEJ PORADNI

 

 

Osoba udzielająca porad –

 

 

 

pedagog mgr Zofia Landrat-Gregorczyk