Zofia Landrat-Gregorczyk

przez | 16 października 2013

 

Zofia Landrat-Gregorczyk – pedagog

 


Wykształcenie: studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz specjalistyczne szkolenia niezbędnie do pracy w dziale doradztwa zawodowego; posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego

W poradni pracuję od 1975 roku jako doradca zawodowy. W swojej pracy głównie zajmuję się:

  • udzielaniem pomocy szkołom w procesie przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia
  • badaniem i diagnozowaniem predyspozycji zawodowych uczniów
  • indywidualnym udzielaniem porad w celu poznania własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych
  • udzielaniem specjalistycznej pomocy młodzieży z przeciwwskazaniami zdrowotnymi oraz specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi


Kontakt :telefon 0 84 6395699 wewnętrzny 33