ADHD

przez | 16 października 2013 

GRUPOWE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

DLA UCZNIÓWZ NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ

/ ADHD /

 

Nadpobudliwość Psychoruchowa (inaczej zespół nadruchliwości, zespół hiperkinetyczny, w języku angielskim Attention Deficyt Hiperactiyity Disorder) w znaczeniu medycznym jest schorzeniem mającym charakterystyczne objawy. Istnieją trzy grupy objawów charakterystycznych dla nadpobudliwości psychoruchowej:

  1. nasilone zaburzenia uwagi;
  2. nadmierna impulsywność;
  3. nadmierna ruchliwość.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I – IV szkół podstawowych u których rozpoznano Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej /ADHD/ – mających problemy w funkcjonowaniu w sferze ruchowej, poznawczej i emocjonalnej.

Zaproponowane przez poradnię zajęcia grupowe mają na celu stworzenie okazji do:

  • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowywania napięcia emocjonalnego i fizycznego;
  • rozpoznania tr eści przeżywanych emocji;
  • przeżycia sytuacji skłaniających dziecko do skupienia uwagi czy pohamowania swoich spontanicznych reakcji. Silne nagradzanie takich zachowań ma na celu ,, zakotwiczyć,, i utrwalić nowe, pożądane sposoby radzenia sobie z nadpobudliwością;
  • poszerzenia repertuaru gier i zabaw grupowych, które nie mają charakteru agresywno-rywalizacyjnego, a zarazem dają możliwość przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych, co stwarza nadzieję na powtarzanie ich w gronie rówieśników poza grupą;
  • przeżycia sytuacji wzmacniających poczucie własnej wartości i poprawiających samoocenę dziecka. Jest to o tyle ważne, iż dzieci te z racji swoich zachowań otrzymują na ogół negatywne komunikaty o sobie i swoich zachowaniach ( nie do końca i nie w pełni od nich zależnych). Jest to często mechanizm prowadzący do utrwalenia zaburzeń.

 

Zajęcia trwają ok. 2-3 miesięcy (10 spotkań), w grupach 4-8 osobowych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. Są prowadzone przez psychologa i pedagoga. Równocześnie w czasie zajęć z dziećmi odbywają się oddzielne zajęcia dla rodziców dzieci z problemem nadpobudliwości.

Istnieje także możliwość indywidualnych konsultacji po zajęciach.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny!


Kontakt dla zainteresowanych:

Urszula Juszczak- psychologtel. 84 639 56 99

Joanna Krulikowska – pedagogtel. 84 639 56 99