PLAN PRACY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO w roku szkolnym 2009/2010

przez | 16 października 2013

PLAN PRACY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

w roku szkolnym 2009/2010

L.p.

Data ZespołU

Godzina Rozpoczęcia

     

1 

03 września 2009 r.

– 8.15 –

2

17 września 2009 r.

– 8.15 –

4

15 października 2009 r.

– 8.15 –

5

05 listopada 2009 r.

– 8.15 –

6

19 listopada 2009 r.

– 8.15 –

7

03 grudnia 2009 r.

– 8.15 –

8

17 grudnia 2009 r.

– 8.15 –

9

14 stycznia 2010 r.

– 8.15 –

10

28 stycznia 2010 r.

– 8.15 –

11

11 lutego 2010 r.

– 8.15 –

12

04 marca 2010 r.

– 8.15 –

13

18 marca 2010 r.

– 8.15 –

14

15 kwietnia 2010 r.

– 8.15 –

15

29 kwietnia 2010 r.

– 8.15 –

16

13 maja 2010 r.

– 8.15 –

17

27 maja 2010 r.

– 8.15 –

18

10 czerwca 2010 r.

– 8.15 –

19

16 czerwca 2010 r.

– 8.15 –

20

08 lipca 2010 r.

– 8.15 –

21

12 sierpnia 2010 r

– 8.15 –

22

19 sierpnia 2010 r

– 8.15 –

23

26 sierpnia 2010 r.

– 8.15 –

Plan Pracy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 kwietnia 2010 r. –

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 3/2010